DIR\POST\0120
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                               .0Wd.    'MMMMMMd. .KWWWNNX,         
                                                               ,Wl  ckk:0MMkdc..:kNMWWWXo. .';:;,.  
        ':'                                                    l.::0W0dxkkdoXNMMMMWXkl'    ;cccccc. 
         .,oc                                                  .XWOkkXWNXNMMWc''..     .,clc0Xcccccc
            ll                ..           '   .  ;d0d,.cOkc. .dl;:;:c:''dOkc:lxl,'...l0KO.:0Xcccc,:
            .K      ....     .cc,     .. .  ..''.KMMMMMXMMMMW' ...',;cldddxkk',,'....;KKKo :0Kcccc' 
             K          ...   ..,,,.  ..  .cxo;..dNN0l..;xNXl             ;c:;;,'... ;KKKo :0Occcc' 
             l             ...    ..'.....dKc'.;xd0Xx    ,K'                         ;KKKo :0kcccc' 
             o       ....  ..    ...  .:ccxxcccccc;;o;;;,;.                          ;KKKo :kdcc,.  
             K           ,;'....  .. .:xlcllccccccc:cccc,.''...                      ;KKKl :occc.   
.0d          ; '''',;;;;;:clllolcc;cccdNMKxocccccccccccccc:'..:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;oKKKo :cccc.   
.M0  ..       'lodd0XXXXXXXkKWKOOKXNX0lcok0XKo0xcc::::::;'  .'OKKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKo :ccc:    
lM0, KM. :Wo. 0'',,xXXXXXKOk0KKXXK0OOO00c',:c:lc::::;;''.  ..;:cllO000XXOXXXXXXXXXXXXKKKKo :ccc'    
KNNxdWM' lMkl.X....kMMMNOOxoxO0XNKXWMMMXl;;::::;;,,'... . .......dMMMWMMXMMMMMMMMMMMMNKKKo :;:'     
cccok0X;clMWXNX   .xMMMWXXNXMMMMMMk0MNMNkc:cld;.'..,..' ;    ...'WWNXKWMXMMMMMMMMMMMMNKKKl ;.       
ccccccc;,lOXWMX   .c0XN0xdxkXNN0xkWKkdlccd0Xxdoxlcl..,',,   .cc:'.lOWMMMXMMMMMMMMMMMMNKKKl .        
;:ccccc. ,cccl: .;ccccccccclxOXWNKxllodxkOOxdolokcdd:,;c;,. .xoco:  .lXMXMMMMMMMNK00Oddk0o .        
',;;cccc::;'.   ;:::::;,'kWXW0OOcoxdO00KKOold,lodddolo;  ...oKKOO0    .oXMMMMMMKllodxOo.............
;......       .lK0kld.   .xXNxx0WMklOOkocc:lkx'      .:::,.cdxkOox      oMMMMMW0x00KK00Oo,.         
Okl,''.      .:ocxk..,     lMMMMMMKlol;cdOOkdoooc;'...,;:cOOd:d:.x      llWMMMKxkd':doodxOkc'..     
doodkOkc'. .,lxd:d.  ;      xMMMMNOdxxlxK00KK0K;,,,,ckk0oOxxxco..k.     : lMMMxol. 'kOOkxoooxkOx:.  
00O0KOOKK0kKK0O0ol...:      .KMMMWx:.. llood0No;::;.:xx:c,  .    ,      .  KMNlc.  lK00KKK00KKO0KK0O
xccd;  .;oxl,. ..Oxl:.       ;MMMMKMWc.dlO;.XMMWNKKKKdOkWNcdc;;;dO         ;MM0kc. ldoodxkOkd,  .:ox
oolccxxc,. .,lko:kMNo,        KMMW0WWKo00l ;OWN00KXK0okXXXdoOdNKKk          XM0WWo dkOOkxdolclxd:'. 
00KKKKKK00x000000xNo          oMMX0NNKdx, oKx0XOxKxo.o:lk: ..;Ox.           xMOKKXl0000000O0000000kd
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
INP × SHP [Φ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------