I like it. What is it?
C:/TAG/Knowledge/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0169
This is Against Cheerfulness
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
...'''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;:;;;;cdkOOOkxkO00OOk:;.. .  .:''coOOOOl        
..''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;cc::::cclx0K000000KK000000k:... .'. ...,'...        
.'''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;::;;;;:ccclooc:cccdO00000K00KKKKK00000OOOkkd,.  .''...         
''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;:::ccc:;;clooooc::ccc;:kKKKKKKX0d;,;,;dkl,.'..dl:ldxxxl;;',.      
'''''',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;::lllcc:cccldddoc:,;codllllKKKKKKo;:clll:;'.,c:dkkxxxddooolllc.   .'.
''',,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;:;ccllldkkkkkkdccl;lllool:c0KKKKo.,;...;'..dOkkkxxxxddddddool. .::.. 
,,,,,,,,,;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;:::ldkO000OOkxoldkOdooc;lllO0000x,;ccc::lccdkkxxxxxddddddddol':,..   
,,;;;:;:;:ccclddddoollooc::;;;:llldxkOOOOkxxdxxkO0KOdo:oo,,''...,,;:::clcldxxxxddddooooooolc,,'... .
codddddxxkkkkkOOkkkxxxkxxxdoc::ccllcc:'.......':O0kxddcdo'..     .,,;;:ccoxddddoolllllllllll:;','.. 
dxxxkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkxocccc;,;oc. ...     .Oxlc:.'...... .''::;:clcllllllc:clolooooooool:'.,'.
xxkkkOOOOOOOOOOOOOOOOkd:'...,lc::kXKKOloOkxdl;:,..l:,.,,''... .';'.':cll;.;::::::clccccccccccc::;;'.
.,cxkkkkOkkkkkkkkkkxc...'..,.'o0KKKKKKKXXXXXKK0OOll:,';,.'''......'...:;.....';cccccccccccclc,..  ':
    ,l;...'...:kOkl.. .;:'.;;,lOOxdddddddxkO00o:..l,;';'.';... .co:;...........l0kxxxoldc;:'....,dl,
      ''',',,,;:ll.    .:clc:;cc::;:,. ....'c;...c,;,,'..'.....:clll'....'.....'OKKKKXX0xxddxkxOK0o'
   ..;.,:cc:cccccc'    .;:ccccc';cloc.  :lodkOOcc;.;,'..,'. ..,::cl:.... ...::c'oKXK0KKKKKkllodxOddc
,..  .. .':ccccccl;.    ;:ccc:cl,llll'. .lloodo::,.''....  ';:cl:'.....'.'..:ll:;OKKOOKKKKXK0KKxo' .
;,;:'     .':cccc;;cc:;,'::ccc'''';,,:llllllooo;'.''...'.,::::;. .....;...  ''c,.xKKKKKK0O00Od;:..  
.,:,...       ..    .'.'',:cl:''..'','',;:cllol;,.,..';:::::,... .....,..'...;:;,kKK0Okdoxd:';lc;o. 
.,::;..;;,.      .,:;,,,,'.....',,,,,,'...'.::;;';::::::::'. .. .'.. ,'..'dOlllllc;'.....'cd'.cO0d.'
:::::::::cc;::. .;;,,,''',;,'.'';,,,''.''..;c::::c::::;'.   .. .'....,..'.OKKKK00Ol,:'....     ,lO0O
:::::::ccc:;'.,::;;,,,,,,'',,'.'.,,'''',lllllllllc::;,. ........'.  .. ...d00KKKKKK0kOc.  ..   ..'xK
:::::::ccccccccc:,,,........,,''',;,''.'clllllllll,,;'..............'.....lO00000Kk:.c,.:.'.  .lxk00
cccccccccccccccc;,,,..  ..,'''..'.'''.''.;lllllllllc:;.,;'.,'............;lodxkOOOc.,';:;. . ..'ck0O
lllllclccccccccc,,''.........'.....'..,,.'lllllllllllc,.,................:llloooddd'    .  .   .lOK0
lllllllllllllllc;,,'. . ..'.....''..'.;c .,;lllllllll:,........     ..  .,lllllooo,.    .  .   .,,:c
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0167
This is how healthy is the internet
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
00000000000000000000000000000000000OOOkkkkxkxxxkkkkkkkkkxxxxxxxxxkdxxdxkO000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000OOkkxxxxxdddxdddddddxddddddddddddddddodddoooxk000000000000000000000000
000000000000000000000000000OkxxddddddddoooodoooooooooooooodooooooooooooolllcldO000000000000000000000
0000000000000000000000000kxddddooolloooooooolollllcllccollclllllclllclllcccccccok0000000000000000000
00000000000000000000000Oxdddoooooooolcllllc:lolccclcc;ccc:c:cc:::c:::::::::cc:::cx000000000000000000
0000000000000000000000kdodooooloolclclllcccccc::;;;c:;c;;:::;::;;:;;:;;;:;;:::;::co00000000000000000
000000000000000000000Odooollllllcclccccc:;;cllccdxkkkkkkxkxxdddlcc:,;;;;;;;;::;;;::lk000000000000000
00000000000000000000Odoooolllloccl:ccc:;;;:loodxKXXNNNNNNNWWWWWWX0kdl;,;;;,;;;;;:::co000000000000000
00000000000000000000koollclllc:cl::c::;:;:oxOOKKXXXNNNNNNNNWWWWWWWKkxo,,;;;;;;;;:;::lO00000000000000
00000000000000000000xollollclccc:cc:::::lddddddxkkxxkOKXNWWWWWWWWWNOkd;',,,;;;;;;;clx000000000000000
00000000000000000000dollllllclc:;:c;:;:cccodddl:;,,,,;:cdKNWWWWWWWNOkd;',,,;;;;;::cO0000000000000000
00000000000000000000dlllllllcl:c,::;;;:;:odo;,,''...';;::,dXNWWWWNNkkd,'',,,;;;:ldO00000000000000000
00000000000000000000dllcllcc:lc:;;::;;,,ldd'';.,'',,;::::,.cKNWWWNXkkd,',,,:::ldO0000000000000000000
00000000000000000000dlccoccccc:;;;;;,;,,odo.''.'',;:llc:;::;kXNWNNXkxx,'',;cx00000000000000000000000
KKKKKKKKKKKKKKKKKK00xollcccc:::;;;,;;:c;ldx''...'',,,''...,.l0NNNNXkxd,:;odO000000000000000000000000
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKkllccc:c::::,::;;cdl;oxo'''..........,',x0NNNNKkxxk00000000000000000000000000000
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKOlccc::c::;;;;;;cx0Oo:oxx:''........',cxOKNNNNKkxk000000000000000000000000000000
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0olccc:c::::;;;lxOKKKklcdkkoc;,',;cldkOOKNNWNNKkxkKKKKKKKKKK00000000000000000000
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKklcc:c:;;;;;;;oO0KKXXKOdoodkOOO00000OKNNWWWNN0kxkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKdcc:c:;:;:;,,lO0KKKXXXXXK0OOO000KKNNWWWWNNNN0kxOKKXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0occc:;;;::,,,;ok0KXXXXXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNOxOXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0dc:c:;::;;;,,,,,,,;:cclodxkkO0KXXXNNNNNXX00KXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKxlc:::;;;;;;;,;;;,;;;,;,;,,,,,,;::cloOKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKKKKK
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXKxoc;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;coOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXXXXXXXKdc::;::;;::;;:;;:;,;;;,,,;;,;:OKKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0141
This is Pink Trombone
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMWkx0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
MMMMMMMMMMMMMMMMMW0kOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
MMMMMMMMMMMMMMMW0k0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00OOOOOOO0000000KKKKKKK0000000OOOOOO00KKKKKKKKKKKK
MMMMMMMMMMMMMW0k0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OOOO00KKXNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWXK000OOOO0KKKK
MMMMMMMMMMMMKk0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OkO00XNWMMMMMMMMMMMMMMMMMMXNWNNNWNXWMNNWNWNWWMWMMMMMMMMMMNXK0Ok
MMMMMMMMMMXkOKKKKKKKKKKKKKKKKKK0OkO0KNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNWNNNNMNNWNNNNXXXXKXXKXWMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMWOkKKKKKKKKKKKKKKKK0kO0XNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWNNNNXNNNNNWWWMMMMMMMWWMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMXx0KKKKKKKKKKKKK0OO0XWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWNXK000OOOOkkOOkOO0O00OOOOkOOOkOOO00KXNWMMMMMMMMMMM
MMMMMWOkKKKKKKKKKKKKOkOKNMMMMMMMMMMMMMMMMMWNK0OOOkO000KKK0KKK0KK0KKK0KK0KKK0KKK0KK0KK00OOkOO0KNWMMMM
MMMMNxOKKKKKKKKKKOkOXWMMMMNWXNWMMMMMMWXK0OkO0KK0KK0KKK0KKK0KK0KK0KKK0KK0KK0KKK0KKK0KKKKKKKKKK0OkO0KX
MMMXx0KKKKKKKK0kOXMMMMMNWXXXNWMMMNKOkk000KKKKKKK0KK0KK0KKK0KK0KK0KKK0KK0KK0KKK0KK0KKKKKKKKKKKKKKKKK0
MMXx0KKKKKKKOkKWMMMMWNXXXNWMMWX0kk0KK0KKK0KK0KKK0KKKKKK0KXKKNXXXXKKK0KK0KK0KKKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKKKW
MWd0KKKKK0kOXMMMMMMNNXWWMMN0OkOKKK0KKK0KKK0KK0KXX0KKXXNXNNNKNXKWX0KK0KK0KK0KK0KK0KKKKKKKKKKKKKKKKXWM
MM0xKKK0k0WMMMMNXNWMMWMN0kO0KKKKKKKKKKKKKKK0XXXXNX0KXKXXKXK0KK0XK0KK0KK0KK0KK0KK0KKKKKKKKKKKKKKKXWMM
MMWxO0k0WMMMMWNNNWMMWKkk0KKKKKKKKKKKK0KKKXXNXXNKKKK0K0KK0KKK0K0KK0KK0KK0K0KKKKK0KKKKKKKKKKKKKKKXMMMM
MMMXd0WMMMMMWNNMMMNOkOKKKKKKKKKKKKKKKK0KKKKXK0KK0KKKKK0KK0KK0KKKK0KK0KK0K0KK0KK0KKKKKKKKKKKKKKNMMMMM
MMMMWNMMMMMMMMMMXkk0KKKKKKKKKKKKKKKK0KKK0KK0KK0KK0KK0KK0KKKK0KK0K0KK0KKKK0KK0K0K0kO00KKKKKKKKNMMMMMM
MMMMMWNMMMMMMMXkkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KKKKK0KK0KK0KK0K0KK0K0KKKK0KKKK0KKKK0kOWWNK0OOkOKKWMMMMMMM
MMMMMMNWMMMMNkkKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KKKKKK0K0KK0KK0K0KK0K0K0KK0K0K0KKKK0K0xKMMMMMMMMWXKXMMMMMMMM
MMMMMMMNWMWOk0KKKKKKKKKKKKKKK000OOkOOOOOkkOkkOOO00KK0KK0K0K0KK0K0K0K0K0K0KKOkkNMMMMMWXNWMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMNKx0KKKKKKKKKKK0OkOO0KXXNWMMMMMMMMWWNNXXK0OOOkOkOO0K0K0K0K0K0K00OkO0WMMMMMMMNNKNXMMMMMMMMMMM
MMMMMMMWkkKKKKKKKKKKOkOKNMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWNNWWWWWNXK00OOOOkOkOO00KXWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMNxOKKKKKKKKOk0NMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMKx0KKKKKKKOkXMMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMNd0KKKKKKKxkWMMMMMMMMMMMMMMMMWWWWWWWWNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0134
This is the New Canon
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
lckkkkddk:,:;;coxXNNX:'kNNXx::;;,............';c:;lOXNNX0XNNNXcXXcxOOKK0NNNNW0.'::;:l:''';,c,clN0KXX
loOdooxldodc;:OXNNNNK0l,xKxc;:c;..................'ccdOXNNN0kkKNXcclokxKNXKNWN:','::::coc:,;;,oNNNNK
:odoOlldkKkOkoodxkkk0KXkxo;:;'..      ................':Okk0NNNNNX00O0NNNXKNNNNx'';:;;::c:;;,,kNNNNK
ll,dOlxl;KNNXKx0NNXKOdxl,..OO.            ......'',,;,..:NNKo,',cKNNNNXkkOOOOOOOxxko,,;;;;;:o::oxOXN
OxOkXOk0kNNNx;:;:KNN0;....,KK:      .......;cdxkkkkxdd; .kNO'''',kNNN0lONNNNNXNNNXKXKOOKK0XNNNKkxolo
NXXookX0OOXXk:c:;,OK,d.    ;:.  ..;xOK00kdoxO000kdllloc. .okdxoKNXkoldKXXXNXKKNNNX0KXNOXNNNNNNNNNNXN
NX0Oxk00kkKX0doolx0.'x.        .,lKKKK0KK0kc000Oxoll:':.  .0Okxoc:oONWNXNXNNKKNNNXKXXNXdKXXNK0OKOOO0
kxxkKk0k0kNX0kOO0Xl           .ldo0KKKKK0KklkOdck0KK0Kk,   k00KKNNNNNWNNXNNNNNNNNNNNNNNXxOX000odkxxd
NXNNK0XNXklx0XXX0O:....      .;oxkdxkO0Okdldk0o0K0KKKK00.  0NNNKKNNXKNXo:O0NNOcdkKXXXNXXNXkOkxkkooxx
ddoolccdxkXNNNNXNNo....      .;o0kkOOOkdl::dO0kOKKKKK0KO. .NNNNXXNOokll,;kl00o:xc0NK0XKKKNKOxxdodxkd
K0O00kKX0XXXNNXKXN0.    .   ..;cxdxkOO0kxxlcl::dkkkOkd:.  dNNNNNNNxocx:d,oodododdk:::xKXXXNKOxkOkkdk
NNXOl,,:;,,ckNNXXXNO. ,d.   .';:codddddxxkOOOkxOOkxoc    cXNNNNNNNKkdlldlcxdxodxxdlcdcdNNXNX0kdodooo
NKodo,;;;',;;;dNX0KNXxk00   .';:codo;...'':;cdxxdlc;.  .xNNNKdkOOkxdxoodocccoxxxlllcllXNNNNNNXKkdxdc
XN0lc:,;oxo;;;:XNKXNNNXK0,  .,;:coddxdlc,'  ':oocco;  ,KNNNNN0kxddolodddo,..;lddoxk0KNNNXOO0XNNNNk:;
koool,,:dxx:,,:0NNNNKKXXXN'. .;clloolk0K00dlolokldk. 'XNNKKNNNNXKxc::lddd::cddloood0NNNNNK:;cxOKXKxl
dloxd:::;:c:ldKNNNNNKKXNXx... .;ooddl;:looool'c0oko  oNXXKKXNNNO:;coddxdlxcdoldcddddXNNNXXXxc;;;:d0K
OdxklxldoclcOKNNNNNNNXKklc;... .':oxkOkdoxc,..cOx0k,..lkXKKXNNO';dlld00:xccxc,;dxod0NNNNNNNXX0xk0K00
oxkk0Ocdcodl0NXNNXKK0OOxddd,:;.   ..',:;,0x,;:oK0OkKNNNNNNNNNNXKKKKNNNN0l,xl;lO:cxKXXNNNNXccd00xOXNN
cd0dox0XXXNNNNNNXXXXK0K0OOkl'..   ...   .oOOxX0OOxxXNNNNK00KXNNNNNNNNNNNXKO0XXXN0d:cxKXNNk,::cO0ocoK
dddkxO0NKKXXXNNXXNXKXNXKK0Oxl,.. .....'..,lOxOOKOk0NNNX::l::lOXNXXXNXKXNXNNNNX0XNNNX0Okxkd;;c::o0xcc
OkxO00XNXXNNNNNXXXXKXNNXKK0Okdd,....';...cd0x00KkONNNkl:oddO0kx0NXXXXXNKXNNNNKKKXNNNX0xoooo'',,,;dkx
kOKKKOodNNNNNNNNNKXNNNNKKKKKK0Olxxc,.'. .oOKk0K0kkNNNKcd0KKXXKOONNNXXNNKkXNNNKKKKNNXkxO0Oxl:;col;,,o
XKxl::dKXNNNNKOKNXd0NNNXKKKXK00xO0x;.:'.:O0KkxkdlkNNNNX00KXXK0kNNNNNNNNNXKKNNXKKXNNXO,;:loxko:ckkl::
0KKKOXNNXXNNNKlcoloxkdokNOokXXOkkOO:..',kKKOxdl:oNk:,;:;lOXXXNKOkOXNNXOxddlc::::lkXNNkddoc::ldc:cxko
0dxc,,xXXXXXXX0ddoxdoo;cxk;;cNNOkkx; .,cOKKkxl:;Kk''...'',XNNNNXNKollcxXNNNXNXXKkl;xNXdk0KOo::dkdc;c
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0112
This is how we’ll invent the future
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ooooooooooooolllllllllllccccccccc:::cOKKKKKK00OOkkkkkkOOO0OOkxo;..lddxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
ooooooooooolllllllllllllcccccccc::::dKKK000OOOkxxxdxxkOO000Okdl. .ddxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
oooooooooooooolllllllllllccccccc::ckKKK0OOkxxddooolldxO00K00kd:..cdddxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOO000000000
oooooooooooooolllllllllllccccccc:l0KKK0Okxoc;;,,:clox0K00KK0ko,.,ddddxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
ooooooooooollllllllllllllcccccccdKKK0Okdl:,'...'';lodOKKKKKOko' :ddddxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOO00000000
ooooooooooollllllllllllllccccccxKK0Okoc;;o,..,....ccclx0K00Oxc..oddddxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000
oooooooooooolllllllllllllccccckK00koc;;'lx,.......:ccccoKK0Ox:..odddddxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000
oooooooooooolllllllllllllccccck0Oo::d;'.'cc.......,ccccckKK0xc..oddddxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOO00000000
oooooooooooollllllllllllllcccck0o;:col''.'::',;ccloddooodKK0kc.'dddddxxxxxxkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
oooooooooooloollllllllllllllccx0o:cccl:''lOKXKK00OOkxdddxKK0kc.,dddddxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
oooooooooooollllllllllllllllcclOd:ccccc;,KKXXXK000OkxddxO0Okl,;oddddxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
ooooooooooollllllllllllllllllccok::ccccc;0KKXX0Okxddolccll,.,odddddxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
ooooooooollllllllllllllllllllllcoccccccccxkolc:cccloollloc:codddddxxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
oooooooooolllllllllllllllllllllllllccccccccclllloxk0OdooooooddddddxxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO000000000
oooooooooolloooollllllllllllllllllllllllllllllok0NNXXkdooodddddddxxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO000000000
ooooooooolooloolloloolllllllllllllllllllllllloodxNWWNKxdoddddddxxxxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000000
lolllooloooooooooloooooollllllllllllllooloooooodKWWWNKkddddddxxxxxxxxxkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000000
loololollooooolooooooooooooooooooooooooooooooodOWWWWWKOxdddddxxxxxxxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000000
lllllllloooooloooooooooooooooooooooooooooooooodKWWWWNXOkxddxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000000
lllooloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddxOXWWNX0OxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000000
lllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddddddONWNXKOkkxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000000
llolooooooooolooooooooooooooooooooooooooodddddddxxO0KK0O0OOOOdxxxkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOO000000000000
olooooooooooooooooooooooooooooooooooooodddddddddxxddxkOO00OkxkxkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOO000000000000
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddddddoododddoodxkkOxdkkxxkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOO0000000000000
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddddddoddxkxxxxddxxxkOkddkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOO0000000000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0107
This is Ones to Watch 2019
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxOXWMxoOOOOOOOlkWKOxxxxxxxxxxxc;.:kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW000kkkkkONMMMMMMMMMMMMMMdoloxxxl OMM
xxxxxxxxxxxklkxxkOkxxxlxxxxxxxxxxxo'.;lodc;OMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK0Oxxxkkxx0WMMMMMMMMMMMMNxkkkkkkx..NM
xxxxxxxxxxxkddoooxddloxkxxxxxxxxxo.:kkkkkkkcdMNK0kxxxkkkO0KXXX00OkxoxkxdxONMMMMMMMMMMMMXocdkoclxk:xN
xxxxxxxxxxxkkOkkxkkkkOkxxxxxxxxxxockdokkxoxk:o;;;;:c:;,,::,:k000kxkkxxxkkO0OO0000000KKKkkddkkxkkkokX
xxxxxkkkkkxxxOOOxxxOOkxxxxxxxxxxolxkkkkkkkkkdl:;;;;,,;okOxdc,l00OkkxdooxkOO:;;;;;;;;;;;;xkol:coko.dk
xxk00000000kxxxkOOOkxxxxddooollc. 'kkkxxxkk: ':;;;,,dOOOOOOOk:lOOOkkkxkkOOxc;,,;;;;;;;;;;::lcxxxloxd
xk0OxxOkxxO0kxxxxxxdoc:;;;;;;;;;   :oxkkkdc  .;;;;loOkdkOkdxkkdlkkkkkkkd,.....  .';;;;;:clldkxxxdddd
xlkkodkkdokkoxdxxdc;;;;;;;;;;;;,   ,;,:cc;.   ;;;;;xkOOkkxkOOd,:dkkkkkk.''''''''. ';:oxkkkxxxxxddddd
:'kOOkxxkOOx''lxo:;;;;;;;;;;;;;'        .,.   ';;;''cOOxxxxkO:;codkkkkk;'.''..''' 'lxkkkkkxxkddddddd
.'cOOxddxkk:'';:;;;;;;;;;;;;;;;.   .:xxo;     'ldxd::dkkOOOkkk000kkkkkk;'''''''''.'dkkkkkkkxdooolllc
,;lodxkkxdllc;;;;;;;;;;;;;;;;;.   ;OOOOOx: .xOOkOOO0000OOOOO0000kOOkkkk''....''...':clllc:;;;;;;;;;;
;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.   xdcdOOxdl ,xkOOOOO00000xlc:ccokkkOxdl......    ',,,,,;,,......';;;
;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;:ll:;;;'.   :OOOOkkkOk. .;cclllodxx' .,... .;:;,,:O:.    ..',,;;,,,.         .'
;;;;;;;,;;:;::lc::;:kkkxkc;,.    .OOOkddxk.   ';;;;;;;;..',cc;;;,..,,,k00Oxoc:;;,,,,,,,. .',,'.     
;;;;;;;;:;;;:odkxl:dkkkkkkd:'.    'okOOkk.   .';;;;;;;':kxlxkkookx.,,o00000000Ox;,,,,,'.,,,,,,,,    
;;;;;;;:;;:dxxokkkxkkkkkkkkkl'    ..;::;   ..,;;;;;;;;,dkkkkxxkkkk;,cO00000000x;,,,,,,,,',,,,',,'   
:;;;;;::odkkkkkkkkxkkkkkkkkkx;;,,,,;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;okkkxddxkkk::dxddddddodc;;;;,,,,,,,,',,,,,,,'
oc;;;;;;oxkkkkkkdddkkkkkkkkkd;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::c:::xkkkkkkkkx::cc::::::::::::::::;,,,,,,,,,;::c
kkkkkxoccdxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxoc;;;;;:::ccc::::cccccccxkkkkkkkoccc::::::clllooddxxkOo;,,,,:lx00O0
000000OOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkkkkx:;:cccccc:::::c:cc::::clooolc:::cldxkOO0000000000000OkxxO0000000
000000000OOOOkkkkkkkkkkkOO00Okkkkkkkklccc:cccc::::::::c::c:::::::cok00000000000000000000000000000000
000000000000OOkkkkkkkkOO00000Okkkkkkkxccc:cc:c::::::::::::::::ccdO0000000000000000000000000000000000
0000000000000OkkkkkkkkOO00000Okkkkkkkko:::c::c::::::::::::::cdk0000000O00000000000000000000000000OO0
00000000000000OkkkkkkkkkOO0000kkkkkkkkkcc::ccc::::c:::::::lxkk0000000O00O00000000000000000000OOOO000
000000000000000OkkkkkkkkkkkO00Okkkkkkkkocc::ccc:::::ccccclkkkO0000000O00O00000000000000000OOO0000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0104
This is Emotions in Vocal Bursts
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
,,,,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''.................................................................
,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''''''...................',,,',,........................................
,,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''......................'''..........................................
,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,'..........'',........................................... 
,,,,,,,,''''''''''''''''''''''',,,,'''''''..........'.............................................  
,,,,,,,'''''''''''''''''''''''...'...............................................................   
,,,,;;;;,,''',,,''''''''''''.'..................................................................    
,,,,;;;;;,'',;;,,''','''''''...................................................................     
,,,,'''''''''''','''''''''......................................................................    
,,,''''''''''''''''''''''.......................................................................    
,,''''''''''''''''''''''...................................................................         
,''''''''''''''''''''''...................................................................          
'''''''''''''''''''''''..'''''''''''......''',,,'...................................,,''''.         
''''''''',''''''''''''''.''''...................................................'.........          
''''''''';;::;;::,'',,'''''...''...................................................'.......... .. ..
'''''''''''''''''''..'''''...'.......................................................,.....         
''''''''''''''''''..''''....................................................,,,;,',,'.     ....     
''''''''''''''''...................................................................        . .     .
'''''''''''''''...................................................................                  
''''''''''''''...........''..''....,;:;,;;.......................................                   
'''''''''''''...........'''.....................................................                    
''''''''''''...........','........'.''.........................................                     
'''''''''''.......''''''...........'','.......................................                      
''''''''''...........................''......................................                       
'''''''''.................................................................                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0103
This is the Route of a Text Message
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
K0OOO0OO000OOO00O0KKK00000O0000OOOOOO000OO00O00KK00000000K0OOOOOO000OOO0O00KK0000000KK0OOO0OO000OOO0
00000OO0000K00000000000OOOOOO0000OOO0000000000000000OOOOO0000OOO00000000000000000OO000000OOO00000000
0000KK0000000000OOOOO0000OOO0000KK00000000000OOOOO0000OO00000K00000000000OOO000000OOO000000000000000
000000000OOOOO0000OO00000K00000000000OOOOOO0000O00000KK00000000000OO0O00000OO0000KK00000000000OOOO00
0OOOOO00000000000KK00000000000OOOOO00000O00000KK0000000000OOOOO00000O00000KK0000000000OOOOO00000OOO0
000000000KKK00000O0000OOOOO00000000000KKK0000000000OOOOO0000000000KKK0000000000OOOO00000OkO000KKk,..
00KKK0000000000OO00O00K0000000KKK00000O00000OO0OO0000000000KKK0000000000OO0O0000kkOO0000o..:x00000k,
00O00000OO0000KK0000000KK000000O0000OO0OO00K00000000KK00000000000O00O0000000d,. .'''.,:dk0l..,oOO000
0000000KK0000000KK00000O00000O00000KK0000000KKK0000OO0000OO00O00K0000d..oKKO' .okOOOkdc..;x0o. 'oO00
KK0000000KK0000OO00000O0000KKK0000000KK0000OO00000000000KK0Od..:d0K00kc .cO0l. 'xOO0000kd'.;k0x;.';l
00000000OO0000000000KKK0000000K00000OO0000O0Oxdodk000K000000OOxl'..ck0O:. :O0dc'.'lkO0KKOc  :O0OOdl:
OO0000000000KKKK0000000K0000OOO00000OxO00KO:  .,;,,.,:dO0OO0000OOxl;..;ll. cO0OOOl:'..'....;oOOO0000
00000KKKK000000000000OO00K0OkO000KK0c .d00x. ,xkkxol:   c0000000K00Okkl;.,  :O0000OOkkkOkxO0000K000K
KK00c.;x000000O00KOkddxxO00l'.;lk000O: .o0kl. ....',clddxkx0K00KKKK000OOxd:. c00000KKKKKK00KKKK00000
0KK0Od. .dKKKKK0o. .':;,..,:dOo;..:dOk: .l00kx;..coxOO0x:  c0000000000000kl. .xKKK0KKKKK0000000KK000
0KKKKK0d, .oKKK0c  lO000Oxl'.,ok0dl,,;:l..lKKK0Oxc,''...,,lxKKKK000KKKKKKkc;;okKKK00000KKK00000KKKKK
KKKKKKKK0k; .c0Kx' .lO0KKK0ko;.,kKK00x:'. .:0KK00OOO000OOO0KKKKKKKKKKKKKKK0OO00KKKKKK00KKKKKKKKKKKKK
kKK00KKKKK0k:  :OOd:'.;dk0KKOc  ,OKKKK00OdxdKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00KKKKKKKKKKKKXKKKKKKKKKKKKK00K
 'xKKKKKKKXXK0l. ;O0Kkd:'....,,co0KKKKKXKKKKKKXXXXKKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKK
c. .xXXKXXXXXXK0o..lKKKK00OK00KKXXXXKXXXXXXXKKKKKKXKKKKKKKKXXXXKKXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKKXXXXXX
K0o. .oKKKKKKKXXKKK0KKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXKKKKKKKXXXXXKXXXXXXXKKKKKXX
XKKOdoo0XXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXKKKKKXXXXKKKKK
XXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXKKKXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXKKKKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0066
This is Meth, Murder, and Pirates
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
               ...''''''''''.'''''''''''';;;;lOOOOOOOOOOOOOOkOOOOOOOOOOOOOOOOko,....  ..............
                 ...'''''''''''''''''''',;;;;;cxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxl:'.... .. ..............
                    ...'''''''''''''''''lo;;;;;;cxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOko:,........ ... .............
                       ...'''''''''''''';Ox:;;;;;;:dOOOOOOOOOOOOOOkdc,''.......... .... ......''''''
                          ...'''''''''''lkkko:;;;;;;:oxOOOOOOOOdl;'''............. ......'''''''''''
.    ... ... ........... ......'''''''''lxOkkko:;;;;;;;:oxOOx:''''''.................''',,'.  ..''''
.........................,,'......'''''''okOkkkxc;;;;;;;;;:cc,''''''............''''''':::      ''''
.........................,;'........'''''':kOkOkxxo:;;;::::::;'''''.........'''''''''';::c     .'...
..................''',;;;;;;;;........''''',oOOOOkOOdc:::::::;'''''.....'''''''''''''::::'     .....
.....................,;;;;;;;;;'........',,,,:xOOOOOOOOdc::::;'''''''''''''''''''''.,::::'... ......
.............''.....,;;;;;;;;;;'...........,,,,:xOOOOkk00Odl:,.''''''''''''''''.....;:::'...........
....,,,'',,,,,'....,;;;;;;;;;;;'.............,,,,cxOOO000000d'''''''''''''''....'''',::;............
....,;;;;;;;;,.....,;;;;;;;;;;;'...............,,,,:dOOO0Oclc,,,,,,,,,,,,'. .'''''. .'dc'...........
....';;;;;;;;;'....,;;;;;;;;;;,..................,,,,;lkO0Oxo:,,,,,,,,,,.   '''..  ...:d'...........
''''';;;;;;;;;,'''',;;;;;;;;'......................,,,,,:c::cc,,,,,,''....      .......,;'..........
'''''',;;;;;;;;'''',;;;;;,'................   '......,,,,,,,,,,,'.......................';'.........
''''''''',,;;;;,,'..'',,;;;:cc:;,:ld:  ...'....',,,....,,,,,,,,,,,..................................
'''''''''''''......',;:ccccccccccccll,:oxdo'..,,,,,......,,,,,,,,,,,................................
,'''''''''''....';:cccccccccccccccccccoxo:..';;;,..........,;;;;;;;;;;,'............................
;;;,'......,,,;:ccccccccccccccccccccccc:',,,;;;;,............,;;;;;;;;;;;,'.........................
',,,'....',;:cccccccccccccccccccccccccccc;;,..................';;;;;;;;;;;;;;;,'....................
......',;:ccccccccccccccccccccccccccccccc:;'....................';;;;;;;;;;;;;;;;;;,'...............
...';;:cccccccccccccccccccccccccccccccccc;........................,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,'......
,;;;:cccccccccccccccccccccccccccccccccc:,...........................,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,
;;;:clcccccccccccccclcclcccccclccccccc;..............................,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0059
This is the New Design Frontier
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
'''''''''''''''''''''''''''''''''''',;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,;;;;;;;;;;;;;;;;;....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,,;;;;;;;;;;;;....,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,,;;;;,,,....,,,,,,,,:oc;,:o:,;;,,,,,,,;;;,:;,,,,,,,
''''''''''''''''',,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''''','....,,,,,,,;k'.. .ck;l,;c,,,,,::;;:,,,,,,,,
'''''''''.'..'''..'',,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''.......''''''lx;. ,odxdc..':;;:,,,,:,,,,,,,,,
,''''...'''''''''''.'',,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''........''''';,.cxolx:;.. .;,,,,:,;,'''''''''
'''..'''..'''...'''...',,,,,,,,'''''''''''''''''................''.. 'olodx:,,,,'..',,,;,,''''''''''
'.'''..'''...'''...'''.',,,,,,,,'''''''.........''''''''.......,.   .,,,,'.    ...  .'''''''''''''''
.'.''''''''''.'''''.'''',,,,,,,,'..............................d'....',..'.........'.'..............
........................'.'''''''''''''''''''''''''''''''..''..',;.....'....''''''''''''''''''''''''
......'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''........,'.........''''''''''''''''''''''''
.......''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''................';..  .. .'''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''....            .......    ,, ...........'''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...................'.     ..     ...........''''',,,,,,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.........'.              .'',,',,,...........
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',;;;''...      .......,c'.',''.............
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,'''.....,.,.'.    ........'.  .;,,;;'     .  ..
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',;:;'.........;. ..,.    .........   .'..,;,   ...   .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';:c:'..',::,'......   .'    ........'. .. .....         .
''''''''''''''''''.''''''''.''''''''',;::cl:,'.''..     .,........,:..'   ......  ..  ..  ....    . 
''''''''''''''''''''''''''''''',;;:clc:,''..'....         '...........         .     ....       ....
'''''''''''''''''''''',,;;::clll:;'............              ...........            ...  .......    
''''''''''''',,;;;:clllllllll:,...................          ..  .............                  .....
''''''''''';cllllllllllllllc............................    .....................                 ..
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
2/3 (29 POSTS)
>>>