I like it. What is it?
DIR\TAG\Knowledge
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0112
This is how we’ll invent the future
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ooooooooooooolllllllllllccccccccc:::cOKKKKKK00OOkkkkkkOOO0OOkxo;..lddxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
ooooooooooolllllllllllllcccccccc::::dKKK000OOOkxxxdxxkOO000Okdl. .ddxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
oooooooooooooolllllllllllccccccc::ckKKK0OOkxxddooolldxO00K00kd:..cdddxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOO000000000
oooooooooooooolllllllllllccccccc:l0KKK0Okxoc;;,,:clox0K00KK0ko,.,ddddxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
ooooooooooollllllllllllllcccccccdKKK0Okdl:,'...'';lodOKKKKKOko' :ddddxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOO00000000
ooooooooooollllllllllllllccccccxKK0Okoc;;o,..,....ccclx0K00Oxc..oddddxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000
oooooooooooolllllllllllllccccckK00koc;;'lx,.......:ccccoKK0Ox:..odddddxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000
oooooooooooolllllllllllllccccck0Oo::d;'.'cc.......,ccccckKK0xc..oddddxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOO00000000
oooooooooooollllllllllllllcccck0o;:col''.'::',;ccloddooodKK0kc.'dddddxxxxxxkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
oooooooooooloollllllllllllllccx0o:cccl:''lOKXKK00OOkxdddxKK0kc.,dddddxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
oooooooooooollllllllllllllllcclOd:ccccc;,KKXXXK000OkxddxO0Okl,;oddddxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
ooooooooooollllllllllllllllllccok::ccccc;0KKXX0Okxddolccll,.,odddddxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
ooooooooollllllllllllllllllllllcoccccccccxkolc:cccloollloc:codddddxxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000
oooooooooolllllllllllllllllllllllllccccccccclllloxk0OdooooooddddddxxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO000000000
oooooooooolloooollllllllllllllllllllllllllllllok0NNXXkdooodddddddxxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO000000000
ooooooooolooloolloloolllllllllllllllllllllllloodxNWWNKxdoddddddxxxxxxxxxkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000000
lolllooloooooooooloooooollllllllllllllooloooooodKWWWNKkddddddxxxxxxxxxkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000000
loololollooooolooooooooooooooooooooooooooooooodOWWWWWKOxdddddxxxxxxxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO0000000000
lllllllloooooloooooooooooooooooooooooooooooooodKWWWWNXOkxddxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000000
lllooloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddxOXWWNX0OxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000000
lllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddddddONWNXKOkkxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOO00000000000
llolooooooooolooooooooooooooooooooooooooodddddddxxO0KK0O0OOOOdxxxkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOO000000000000
olooooooooooooooooooooooooooooooooooooodddddddddxxddxkOO00OkxkxkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOO000000000000
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddddddoododddoodxkkOxdkkxxkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOO0000000000000
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddddddoddxkxxxxddxxxkOkddkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOO0000000000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0107
This is Ones to Watch 2019
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xxxxxxxxOXWMxoOOOOOOOlkWKOxxxxxxxxxxxc;.:kMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMW000kkkkkONMMMMMMMMMMMMMMdoloxxxl OMM
xxxxxxxxxxxklkxxkOkxxxlxxxxxxxxxxxo'.;lodc;OMMMMMMMMMMMMMMMMMMWK0Oxxxkkxx0WMMMMMMMMMMMMNxkkkkkkx..NM
xxxxxxxxxxxkddoooxddloxkxxxxxxxxxo.:kkkkkkkcdMNK0kxxxkkkO0KXXX00OkxoxkxdxONMMMMMMMMMMMMXocdkoclxk:xN
xxxxxxxxxxxkkOkkxkkkkOkxxxxxxxxxxockdokkxoxk:o;;;;:c:;,,::,:k000kxkkxxxkkO0OO0000000KKKkkddkkxkkkokX
xxxxxkkkkkxxxOOOxxxOOkxxxxxxxxxxolxkkkkkkkkkdl:;;;;,,;okOxdc,l00OkkxdooxkOO:;;;;;;;;;;;;xkol:coko.dk
xxk00000000kxxxkOOOkxxxxddooollc. 'kkkxxxkk: ':;;;,,dOOOOOOOk:lOOOkkkxkkOOxc;,,;;;;;;;;;;::lcxxxloxd
xk0OxxOkxxO0kxxxxxxdoc:;;;;;;;;;   :oxkkkdc  .;;;;loOkdkOkdxkkdlkkkkkkkd,.....  .';;;;;:clldkxxxdddd
xlkkodkkdokkoxdxxdc;;;;;;;;;;;;,   ,;,:cc;.   ;;;;;xkOOkkxkOOd,:dkkkkkk.''''''''. ';:oxkkkxxxxxddddd
:'kOOkxxkOOx''lxo:;;;;;;;;;;;;;'        .,.   ';;;''cOOxxxxkO:;codkkkkk;'.''..''' 'lxkkkkkxxkddddddd
.'cOOxddxkk:'';:;;;;;;;;;;;;;;;.   .:xxo;     'ldxd::dkkOOOkkk000kkkkkk;'''''''''.'dkkkkkkkxdooolllc
,;lodxkkxdllc;;;;;;;;;;;;;;;;;.   ;OOOOOx: .xOOkOOO0000OOOOO0000kOOkkkk''....''...':clllc:;;;;;;;;;;
;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.   xdcdOOxdl ,xkOOOOO00000xlc:ccokkkOxdl......    ',,,,,;,,......';;;
;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;:ll:;;;'.   :OOOOkkkOk. .;cclllodxx' .,... .;:;,,:O:.    ..',,;;,,,.         .'
;;;;;;;,;;:;::lc::;:kkkxkc;,.    .OOOkddxk.   ';;;;;;;;..',cc;;;,..,,,k00Oxoc:;;,,,,,,,. .',,'.     
;;;;;;;;:;;;:odkxl:dkkkkkkd:'.    'okOOkk.   .';;;;;;;':kxlxkkookx.,,o00000000Ox;,,,,,'.,,,,,,,,    
;;;;;;;:;;:dxxokkkxkkkkkkkkkl'    ..;::;   ..,;;;;;;;;,dkkkkxxkkkk;,cO00000000x;,,,,,,,,',,,,',,'   
:;;;;;::odkkkkkkkkxkkkkkkkkkx;;,,,,;;;;;;,,;;;;;;;;;;;;okkkxddxkkk::dxddddddodc;;;;,,,,,,,,',,,,,,,'
oc;;;;;;oxkkkkkkdddkkkkkkkkkd;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::c:::xkkkkkkkkx::cc::::::::::::::::;,,,,,,,,,;::c
kkkkkxoccdxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxoc;;;;;:::ccc::::cccccccxkkkkkkkoccc::::::clllooddxxkOo;,,,,:lx00O0
000000OOkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOkkkkkkx:;:cccccc:::::c:cc::::clooolc:::cldxkOO0000000000000OkxxO0000000
000000000OOOOkkkkkkkkkkkOO00Okkkkkkkklccc:cccc::::::::c::c:::::::cok00000000000000000000000000000000
000000000000OOkkkkkkkkOO00000Okkkkkkkxccc:cc:c::::::::::::::::ccdO0000000000000000000000000000000000
0000000000000OkkkkkkkkOO00000Okkkkkkkko:::c::c::::::::::::::cdk0000000O00000000000000000000000000OO0
00000000000000OkkkkkkkkkOO0000kkkkkkkkkcc::ccc::::c:::::::lxkk0000000O00O00000000000000000000OOOO000
000000000000000OkkkkkkkkkkkO00Okkkkkkkkocc::ccc:::::ccccclkkkO0000000O00O00000000000000000OOO0000000
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0104
This is Emotions in Vocal Bursts
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
,,,,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''.................................................................
,,,,,,,,,,,,''''''''''''''''''''''...................',,,',,........................................
,,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''......................'''..........................................
,,,,,,,,,'''''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,'..........'',........................................... 
,,,,,,,,''''''''''''''''''''''',,,,'''''''..........'.............................................  
,,,,,,,'''''''''''''''''''''''...'...............................................................   
,,,,;;;;,,''',,,''''''''''''.'..................................................................    
,,,,;;;;;,'',;;,,''','''''''...................................................................     
,,,,'''''''''''','''''''''......................................................................    
,,,''''''''''''''''''''''.......................................................................    
,,''''''''''''''''''''''...................................................................         
,''''''''''''''''''''''...................................................................          
'''''''''''''''''''''''..'''''''''''......''',,,'...................................,,''''.         
''''''''',''''''''''''''.''''...................................................'.........          
''''''''';;::;;::,'',,'''''...''...................................................'.......... .. ..
'''''''''''''''''''..'''''...'.......................................................,.....         
''''''''''''''''''..''''....................................................,,,;,',,'.     ....     
''''''''''''''''...................................................................        . .     .
'''''''''''''''...................................................................                  
''''''''''''''...........''..''....,;:;,;;.......................................                   
'''''''''''''...........'''.....................................................                    
''''''''''''...........','........'.''.........................................                     
'''''''''''.......''''''...........'','.......................................                      
''''''''''...........................''......................................                       
'''''''''.................................................................                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0103
This is the Route of a Text Message
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
K0OOO0OO000OOO00O0KKK00000O0000OOOOOO000OO00O00KK00000000K0OOOOOO000OOO0O00KK0000000KK0OOO0OO000OOO0
00000OO0000K00000000000OOOOOO0000OOO0000000000000000OOOOO0000OOO00000000000000000OO000000OOO00000000
0000KK0000000000OOOOO0000OOO0000KK00000000000OOOOO0000OO00000K00000000000OOO000000OOO000000000000000
000000000OOOOO0000OO00000K00000000000OOOOOO0000O00000KK00000000000OO0O00000OO0000KK00000000000OOOO00
0OOOOO00000000000KK00000000000OOOOO00000O00000KK0000000000OOOOO00000O00000KK0000000000OOOOO00000OOO0
000000000KKK00000O0000OOOOO00000000000KKK0000000000OOOOO0000000000KKK0000000000OOOO00000OkO000KKk,..
00KKK0000000000OO00O00K0000000KKK00000O00000OO0OO0000000000KKK0000000000OO0O0000kkOO0000o..:x00000k,
00O00000OO0000KK0000000KK000000O0000OO0OO00K00000000KK00000000000O00O0000000d,. .'''.,:dk0l..,oOO000
0000000KK0000000KK00000O00000O00000KK0000000KKK0000OO0000OO00O00K0000d..oKKO' .okOOOkdc..;x0o. 'oO00
KK0000000KK0000OO00000O0000KKK0000000KK0000OO00000000000KK0Od..:d0K00kc .cO0l. 'xOO0000kd'.;k0x;.';l
00000000OO0000000000KKK0000000K00000OO0000O0Oxdodk000K000000OOxl'..ck0O:. :O0dc'.'lkO0KKOc  :O0OOdl:
OO0000000000KKKK0000000K0000OOO00000OxO00KO:  .,;,,.,:dO0OO0000OOxl;..;ll. cO0OOOl:'..'....;oOOO0000
00000KKKK000000000000OO00K0OkO000KK0c .d00x. ,xkkxol:   c0000000K00Okkl;.,  :O0000OOkkkOkxO0000K000K
KK00c.;x000000O00KOkddxxO00l'.;lk000O: .o0kl. ....',clddxkx0K00KKKK000OOxd:. c00000KKKKKK00KKKK00000
0KK0Od. .dKKKKK0o. .':;,..,:dOo;..:dOk: .l00kx;..coxOO0x:  c0000000000000kl. .xKKK0KKKKK0000000KK000
0KKKKK0d, .oKKK0c  lO000Oxl'.,ok0dl,,;:l..lKKK0Oxc,''...,,lxKKKK000KKKKKKkc;;okKKK00000KKK00000KKKKK
KKKKKKKK0k; .c0Kx' .lO0KKK0ko;.,kKK00x:'. .:0KK00OOO000OOO0KKKKKKKKKKKKKKK0OO00KKKKKK00KKKKKKKKKKKKK
kKK00KKKKK0k:  :OOd:'.;dk0KKOc  ,OKKKK00OdxdKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK00KKKKKKKKKKKKXKKKKKKKKKKKKK00K
 'xKKKKKKKXXK0l. ;O0Kkd:'....,,co0KKKKKXKKKKKKXXXXKKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKKKKXXXXXKKKKKKKKKKK0KKKKKKKKK
c. .xXXKXXXXXXK0o..lKKKK00OK00KKXXXXKXXXXXXXKKKKKKXKKKKKKKKXXXXKKXXXXXXXKKKKKKKKKKKKKKKKXXKKKKXXXXXX
K0o. .oKKKKKKKXXKKK0KKXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXKKKKKKXXKKKKKKKXXXXXKXXXXXXXKKKKKXX
XKKOdoo0XXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKKXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXKKKKKKXXXXXXXXXXXXXXKKKKKXXXXKKKKK
XXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXKKKXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXNXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXKKKKXXXXXKKXXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXXKKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKXXXXXKKKKXXXXXXXXXXXXXXXXKKKKXXXX
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0066
This is Meth, Murder, and Pirates
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
               ...''''''''''.'''''''''''';;;;lOOOOOOOOOOOOOOkOOOOOOOOOOOOOOOOko,....  ..............
                 ...'''''''''''''''''''',;;;;;cxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOxl:'.... .. ..............
                    ...'''''''''''''''''lo;;;;;;cxOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOko:,........ ... .............
                       ...'''''''''''''';Ox:;;;;;;:dOOOOOOOOOOOOOOkdc,''.......... .... ......''''''
                          ...'''''''''''lkkko:;;;;;;:oxOOOOOOOOdl;'''............. ......'''''''''''
.    ... ... ........... ......'''''''''lxOkkko:;;;;;;;:oxOOx:''''''.................''',,'.  ..''''
.........................,,'......'''''''okOkkkxc;;;;;;;;;:cc,''''''............''''''':::      ''''
.........................,;'........'''''':kOkOkxxo:;;;::::::;'''''.........'''''''''';::c     .'...
..................''',;;;;;;;;........''''',oOOOOkOOdc:::::::;'''''.....'''''''''''''::::'     .....
.....................,;;;;;;;;;'........',,,,:xOOOOOOOOdc::::;'''''''''''''''''''''.,::::'... ......
.............''.....,;;;;;;;;;;'...........,,,,:xOOOOkk00Odl:,.''''''''''''''''.....;:::'...........
....,,,'',,,,,'....,;;;;;;;;;;;'.............,,,,cxOOO000000d'''''''''''''''....'''',::;............
....,;;;;;;;;,.....,;;;;;;;;;;;'...............,,,,:dOOO0Oclc,,,,,,,,,,,,'. .'''''. .'dc'...........
....';;;;;;;;;'....,;;;;;;;;;;,..................,,,,;lkO0Oxo:,,,,,,,,,,.   '''..  ...:d'...........
''''';;;;;;;;;,'''',;;;;;;;;'......................,,,,,:c::cc,,,,,,''....      .......,;'..........
'''''',;;;;;;;;'''',;;;;;,'................   '......,,,,,,,,,,,'.......................';'.........
''''''''',,;;;;,,'..'',,;;;:cc:;,:ld:  ...'....',,,....,,,,,,,,,,,..................................
'''''''''''''......',;:ccccccccccccll,:oxdo'..,,,,,......,,,,,,,,,,,................................
,'''''''''''....';:cccccccccccccccccccoxo:..';;;,..........,;;;;;;;;;;,'............................
;;;,'......,,,;:ccccccccccccccccccccccc:',,,;;;;,............,;;;;;;;;;;;,'.........................
',,,'....',;:cccccccccccccccccccccccccccc;;,..................';;;;;;;;;;;;;;;,'....................
......',;:ccccccccccccccccccccccccccccccc:;'....................';;;;;;;;;;;;;;;;;;,'...............
...';;:cccccccccccccccccccccccccccccccccc;........................,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,'......
,;;;:cccccccccccccccccccccccccccccccccc:,...........................,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,
;;;:clcccccccccccccclcclcccccclccccccc;..............................,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0059
This is the New Design Frontier
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
'''''''''''''''''''''''''''''''''''',;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,;;;;;;;;;;;;;;;;;....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,,;;;;;;;;;;;;....,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;,,,,,,,,
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,,;;;;,,,....,,,,,,,,:oc;,:o:,;;,,,,,,,;;;,:;,,,,,,,
''''''''''''''''',,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''''','....,,,,,,,;k'.. .ck;l,;c,,,,,::;;:,,,,,,,,
'''''''''.'..'''..'',,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''.......''''''lx;. ,odxdc..':;;:,,,,:,,,,,,,,,
,''''...'''''''''''.'',,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''........''''';,.cxolx:;.. .;,,,,:,;,'''''''''
'''..'''..'''...'''...',,,,,,,,'''''''''''''''''................''.. 'olodx:,,,,'..',,,;,,''''''''''
'.'''..'''...'''...'''.',,,,,,,,'''''''.........''''''''.......,.   .,,,,'.    ...  .'''''''''''''''
.'.''''''''''.'''''.'''',,,,,,,,'..............................d'....',..'.........'.'..............
........................'.'''''''''''''''''''''''''''''''..''..',;.....'....''''''''''''''''''''''''
......'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''........,'.........''''''''''''''''''''''''
.......''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''................';..  .. .'''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''....            .......    ,, ...........'''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''...................'.     ..     ...........''''',,,,,,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.........'.              .'',,',,,...........
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',;;;''...      .......,c'.',''.............
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,'''.....,.,.'.    ........'.  .;,,;;'     .  ..
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',;:;'.........;. ..,.    .........   .'..,;,   ...   .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';:c:'..',::,'......   .'    ........'. .. .....         .
''''''''''''''''''.''''''''.''''''''',;::cl:,'.''..     .,........,:..'   ......  ..  ..  ....    . 
''''''''''''''''''''''''''''''',;;:clc:,''..'....         '...........         .     ....       ....
'''''''''''''''''''''',,;;::clll:;'............              ...........            ...  .......    
''''''''''''',,;;;:clllllllll:,...................          ..  .............                  .....
''''''''''';cllllllllllllllc............................    .....................                 ..
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0054
This is the Treasure Behind the Wall
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ............     .  ..                         '.      ..     .      ... .;l:,...........,;;'... .
                        .                        ,.                       ..:c;................    .
,'...                    ...                   ..,. ...... ......................    ..      ....'''
;::c:,..   ............... ...         .....     ........'.........   ...;loxkc'........   .,:llc:;,
lccc:cclc:,....  ...... . .  ........'..........................'......................,:colcccccl:'
,;:ccclllllooc,.  ......       ... .......................................,,::'...';loolllloooc;cc:,
.,::'.':cloooooool:'.....       ....      .. .....  ......... ...............':coollc:;:xdccodd:xXO;
loddlcccccldddllcloooc:'..      ................'........................;coxddlcc::::;cOd:dK0O:ON0;
codxxdolllooo:;:;,loolllc:;;;::cclooodoooooodddxxddddddxxxxxdddddddooooolldxdkdc:::;;;,c0xcxXKO:ON0;
;;ccooddxkOOOc'...oooolc.         ..................................... ;:xkxXxc::;;;;;cKkckXKO:OX0;
;,':ccddxdOOdc....ld:',:.          .......................''..........  ,:xxkXxc::;;;;;lKkcxK0k:k0k;
l:;c,:dxxlxxo:....ld:..;.            ..     ...............',,'.....    ,:kxxXxc:::;;;;lKkckXK0:OX0;
;,.;.;lcl;okdc....ld:..;.         .       ..........'''.............   .,:xxxNxc::;;;;;lKOckXK0;OX0;
..,,:;l::ccxoc,'''od:..;.        ....     ................'..'.:..,.....,:kkxNxc:::;;;;lKOckNK0;kX0;
.....'..'..;';,,';od:..;.         .. .'......... ..'......',..,lc'.'..  ,:kkxXxc::::;;;lKkckXKO;kXO;
,:c:;,'.,....'....cd:.';.       .    .. ......'....... ...,'.;ccc,'.. ..,:kkxNxc::::;;;oKkcOXKk:kXO;
....,. ...,,:;....co:.';.      ... .';. .. ... .... .....';..',:cdc.  . ,:kkkNxcc:::;;;oKkcOXKO;kXO;
.  .'...;..ddc.'.'co:..:.      .....'.     ...,.  . ............;;,.    ,:kkkNklc::::::oKkcOXKO;xOd,
cc:;,,''. 'c:'....:l,..,.                .  . ..    ................    ,:kxoddllc:::::oKkckXKO;kOd,
.,xdcxxd,...''....;c,..............................''',,,,,,;;;;;:;;,,,,;;l,,;colc:::::oKkckXK0;kOx,
 .ol;ll;'.........'..',;;;;;::::::::ccccllloooddddxxkkkOOOO00000KKKKKXXXXXK0ko;,,;;;:::o0x:lxkO;kOx,
'':c:'',;,;:clllllcccccc::::::::::cccllllooodddxxxkkkkkOOOOOO00OOOO0OOOkkxdol:'.. ...',lxc;;;;,;coo;
...''';:::cccccccccccccccc::::cccccllllllloodddddoxxxxxxxxxkxkxkxxxxxxxddddddoolc:;,'..,'..',;;;;;;;
..'',;;;;;;;;;::;;;:;:;:::::::::::ccccllllooooooddxxxddxxxxxxxxxxxxkkkOOOOOOOO00000OOkxdl:,.....',;;
',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;;;;;;:::ccccllcclllllooodddddddddxxxxkkkkkkOOO000000KKKKKKKKK0Oxo:'.   .,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0044
This is Hacking Finance
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
lllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddddddd
lllllllllooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollcccccccllllooooooooooooooddddddddddddddddddddd
llllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooolc:;,,,,,,,;;,,,,,,;coooooooooooooodddddddddddddddddd
llllllllllllllloooooooooooooooooooooooooooool:;,,,,,'''',,,;,,,,,,,,;:cloooooooooooodddddddddddddddd
llllllllllllllllloooooooooooooooooooooooooc;,,,,;;,,'''',,,,''''''',',,;;:looooooooooodddddddddddddd
llllllllllllllllllllooooooooooooooooooolc;,;ddloddddol:,,,,'''''''''',,.,,,:looooooooooooddddddddddd
lllllllllllllllllllllloooooooooooooooo:;,,,::lccdc0dcx,,,'''''''''''''''',,,,;looooooooooooodddddddd
llllllllllllllllllllllllloooooooooool;,,,,;o,cllK:OKl;,,''''''''....''...'''''':oooooooooooooodddddd
lllllllllllllllllllllllllllooooooool;,,,,c:l;l:0l,lXc,'''''''''......'...'''''''cooooooooooooooddddd
lllllllllllllllllllllllllllllloooooc,,,,,lxd:,;l:;lc,'''''''........'''..'.''''''loooooooooooooooodd
llllllllllllllllllllllllllllllloooo;,,,,,,,,,,,'''',''''''''''.'..'''''.........';oooooooooooooooooo
lllllllllllllllllllllllllllllllllol,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,'''''.''''.......'.......''oooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllc;,'..'..'''',,,,,,,,,,,,'''''''''''''..',''''''''cooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllc;'..... .',,,;;;;;,;,,,,''''''''''''''',;;:lloooolc'.:ooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllc,.......,;,;;;::::ccccclllc:;,'',,,,,;;::ccllloodddxkx:oooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllll.....,:llllcccc,;::cllllooll:::;;;;:ccccclllloooddddxkOooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllcl;:lllcloodddlooolclllc:llllllloooodddxxkkooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllc;llolcdddxxdoloollccccllllloooooddddxkOdooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllolllcccldddoc:lxxxdoolooooooooooooddddxxkkoooooooooooooooooooo
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllollooooddd;'''cxxxxdddo;ooooooooddddxxkkooooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllolloloddddooldxxxxxxdl:dooooodddddxxkkoooooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllollclodddxxxxxxxxxdcdddddddddddxxkxooooooooooooooooooooooo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllolllllloodooolllldddddddddxxxkkdoooooooooooooooooooooooo
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloolooddddxxxxddddddxxxxxxxxxoooooooooooooooooooooooooo
cllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllloolooddddxxxdddddxxxxxxxdooooooooooooooooooooooooooo
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0043
This is a Brie(f) History of Cheese
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddkX0ddxXKkK0KxN0XOO00KOO0ddK000NOX0OXXO00KOXKOK0XkddOKKkN0kdddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddNXWxdxWKKXWKxMKNxXOKXxkNddKXXKMkOKO0KxWxXKWNkkMkdddNOOKMOddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddx0dOkdx00OOO0k0O00kOOOdkOddOkkk0k00xOOdO00k0kOx0xdddk00x0xddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddx0XXKkdXNkdOXKkXXXXOxXXXX0dkKXXKOxOXXXXkddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddkWWOONXxNMKOXMNkMM0kxxMMKkkdKMWO00x0MMkkxddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddXMXdddddNMNXNMNkMMXOdxMMN0ddxOXWXkd0MMXkdddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddXMNxd00xXM0d0MXkMM0xdxMMKkddxkdxNM00MMOxddddddddddddddxxdddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddxXMNXMNxXMKd0MXkMMWNNxMMWNNk0WWNMNO0MMNNKddddddddxxxxkOkxxdddddddddddd
ddddddddddddxxkkOO000OkkkxxdddddxkkkxdxxxdxxxxkkkkkxkkkkkxdxkkxddxkkkkxdddddddxOOOOOkOOOkddddddddddd
dddddddddxOKXXXXXXXXXXXXK000OxdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddkOOOOOxxOOOOOxddddddddd
dddddddx0XXXXXXXXXXXXXXXKXNXOxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddxxxxxxxxxxkkxddddddddd
ddddddxKXXXXXXXXXXXXNNX00KkdddddddddddddxkkkkkkkOOOOOOOOOOOkkxxdddddddddddddllll:::;:c;llllodddddddd
ddddddOXXXXXXXXXXXNNNNNXkdddddddddddxOXNWWWWWWWWWXWKWWWWWWWWWWWNKxddddddddxxlll:clccccc:cllodddddddd
ddddddk00OOOOOOO00KXNNNNNXK00OkxddddKWWWWWWWWWWWXKWKXXWWWWWWWWWWWNxddddddk0000OkkOc;llllllldOOkxdddd
dddoOKXNNXK000XXXKOdKXXXXXXK000kdddxWWWWWWWWWWWXxWWNdXWWWWWWWWWWWWOddddxO0Ok00000c ;NNNNWNWWWWWNkddd
dddllloodddddddxxdooXXXXXXX000OxddddKWWWWWWWWWWWNOKOKWWWWWWWWWWWWWkdddx0Okxx000O,  .N0XX00WWWWWNxddd
dddolllllllokO000KKXNNNNNXK00kxdddddxxKNWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWXOddxkO0OkkOO0k.    kKOkx0KKKKK0xddd
ddddddoooooxK0000000000KKKKK0ddddddddllllockOOOOOkcokkkkkkklooolcddx0000KK0O0d...,oxKNXOxOOOkkkkxddd
dddddddddddkK00000xkkxk00000Oddddddddddddodddddddd;:dddddddodddddddddk0N00NNKdkKNWX0k0NWNK0K00KOxddd
dddddddddddkK000000000000000Oddddddddddddddddddddd;;ddddddddddddddddOWWNKKXWWNNWWWX000WWNXWNOkKWXxdd
dddddddddddxOOOOOOOOOOOOOOOOkddddddddddddddddddddoododddddddddddddddxOOOOOOOOkkO000000000OkOO000Oxdd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0037
This is the Sound of a Stradivarius
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
....''...    '',,'     .,,   ...  ....      .....      .....      ...  ..   .''    ..''... .........
...............''' .   .,,   ...  ....   .  ...           .  ........  ..   .''     ................
..................     .,,   .. ..       ....               . ..     . ..   ...     ................
..'''''''''........    .''   .. . .',;,;''....        ..............        ...    ......''''''''...
 ......''''',''''....  ...    .    ...............................     .     ..  ......'.........   
        .......................   .......'..........'......... . .      ..  ............'l'         
              .   ....... .....  ....'';;::::c::;;,..................     .   ...   .   ,k.  ..     
        .    ..           ...........'.,,:::cccc::;,',,'..................          .         .     
             ..            .......''''.''',,,,,,,,,'',,,''''''..........  . .       '               
             .               ..............'....'.'..'.'...............   .  .      .               
       ... ..          .........,,';;;';,,;;;;;;:;;'';;:;;,;,,''........... ...                     
           .            ....'.,,,,;;;;,;;::::cc::;c,;lc:lc::c;,,'''............                     
                    ........''',;,;;;;,:cc::c;c:c,:,;olclll:cc:;',,''''..............               
           ........'..''''..'',;;',',,';::;;:':::,,cclcccllcc:::'',''.'''..............   .         
       . . .'''..,,',,,,,,,,'':collcol;:lll:l:ocl;c.':dloxxoc:c;,lol:ccl:..',,,,',,''......         
   ......'',,,ccl;cloc;::ccc:;::l:,,::;;cclcdcol,,c,..oclclcolc:,;;;,',c'',;;;;,'';::,.','...'.. .  
....'',,,,''.',''.',,::oddxooodoxk0KXNXKKK00Kcdd:ooO0OKXd,;;:ckXNNXX0cOkk0kxxddoc:,''...... .... ...
......'....'.';xkO0KKXXXX;x0NNNNWWWWWWWWkNNWxooOkxxxdxdddc:::oNWWWWWWxWWNNNNXXKKK00Oxxo;,,'....     
      .......,lKKXXXXXXNNoXNWWWWWWWWWWMWxXWkkdxocc::llcoKN0KWWWWNWWWWOWWWWWWWNNNXXKK00OOxo:':::;.'..
      .....:dOKKKXXXXNNNNxXNWWWWWWWWWNNN:dxWWMNOd;     .KOkKMWNMMMWWNKWWWWWWWWNNNNXXKKK00Okxdool:,,,
   .  ...:xO0KKXXXXXNNNNN0XWWWWWNNNXXNWW:xXOOx;''      .c;,,,'',;ldoddldKXWWWWNNNNNXXXKKK00Okkxollcc
     ..'l0KKKXXXXXXNNNNNNKXKKKXKXWWWWWWXoxXK00'.     .,:o: ..........XNNWNK0O0NNNNNXXXKKKK00OOkkxdoo
...,:lk00KKKKXXXXXXXXKKdc:;;dNWWWWWWWWKOOOWWWNxc l0X..KO0K,.      .,xNWWWWWNNX0OOO0KXXKKK000OOkkkxdl
      .;d0KKKKKl.....'c:lkO0XNNNNNNNX0OOxoKNN0Ok..:ko.oKco,....',,,oXXNNNXXKKKKXOd:,,,'',l00OOOkl,. 
        .;ldxkk..........;0XXNNNNNK:'.....';olod'..':.:Kx00c;'.....';:xO0kxXNNKc..........dddol,.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/2 (15 POSTS)
>>>