I like it. What is it?
DIR\TAG\History
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0064
This is Lena, the Patron Saint of JPEGs
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;::::cclllllllllllllllllllcc:odddddddd00c:ccccccc:cllllllooooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddd
;::::cclllllllllllllllllcccc:codddddddd00l:cccc;..cllllllooooooooooooooooooooooddddddddddddddddddddx
;;;;:ccccccllclllooollclcccc::lodddddoookKd::,....clllllloooooooooooooooddddddddddddddddddddddxxxxxx
,;;;:ccccccccllodxkkOOkdl:c:::looooooooooxO;......clllllloooooooooooooddddooddxkkxddddddddddxxxkxxxx
,;;;::cccc:cccllodxkOO0000l;;:odo:;looooo;......,clllllllooooooooddllclllodkO000KK0kdddddddxxkOOOOkx
,;;;::cc:::cllllldkOO00000KOl;odd:.'cddc......,lddllllllloooooooddlcccccxOOOOOO0000OOxdddddkOOkxxdox
,;;;::x:::cclcldxkkkOOOO0O00Kxodoc:d00Kc.....codddllllllloooooodxdccccokkOOOOOOOOkkkxxddxkOOl::cclxx
,;;;:cxc::ccloodxxxxkkkkkkOOOkOkO00000K,...,odddddllllllloooooodko::cdkkOOOOOOkkdlodddxkO0XNk:::oxxx
,;;;;okol:llllloooododdddxxkkOOO000kod:...:oddddddlllllllloollodOd:cxxkkkkkkdoc''llddxkOKXNNNOoxxxxx
,;;;;cOdlccllllc:,';;,''cxOOOOOxdollc,...:ddddddddlllllllllllllldxlxxxxxxxo:'..;ooodxkOkkKNNN0xxxxxx
,;;;;:lOocccc;''.'..';lkkkkkOOc,:d:.....:oxxxdddddllllllllllllllloddddddoc'...:doodddx0K00KKKxxxxxxx
,;;;:::xcc:,.....'':ddkxxxkO00O,.l.....:odddddddddllllllllllllllllodxdoc,'''.;dlllcldlxKKOkkOxxxxxxx
,;;;:lo;:;''.....;dkdl::cdxOOdl;.c'...;odddddddooolllllllllllllllloolc,';;;';dolc:ckl:l0klkkkxxxxxxx
,;;;ol;'.':.....lkxl;;:d:co0c;:..:;..'lddddddoooodlllllllllllllllll:..';;.':olcclxkOdolkXKKKkxxxxxxx
;:c:'';'.',;..'do:codxxxoll0xoc,.,c..cddooooookOOOollllllllllllllc;..',,',lc;;;:cldoc:coKO0Oxxxxxxxx
;c;;,,:...,;';o,.,clodxdllckkoc...o.;oddoooldOO000ollllllllllllll:'''...:c'',,;:ccocccdk0xxxxxxxxxxx
,:','';;'.;::c..';clooddoldkdc..'.c;oddoooooO000KKolllllllllllllc;.'''',;..',;:ld:;;:okkxxxxxxxxxxxx
;:'.';,;:lx:'....,:clolclldoc...'.;odddooolx0KKKKKollllllllllllc'..'',;,'..',;;cccloxOOkxxxxxxxxxxxx
;''..:::cc;.......',:cloddd:....,';dddddoolkKKK00kollllllllllll:..','';::::llolllooddxxxxxxxxxxxxxxx
;.'.';,::::'.......,:cloodxxo:'.,':llcccccc000x:''clllllllllloc'..';;;,:lolcllodxkOKK0kxxxxxxxxxxxxx
....'.'';cc;,....',,clloodxkO00k,.:ooollcldK0l,;;;llllllllllllc'...,:;..,:c:llodxk0KKXN0xxxxxxxxxxxx
...'....,:c;;'...;;;lllloddxkO0K0'looolll0K0l;:;;;clllllllllldx'...,;'...;:cloodxkOKKXNNKxxxxxxxxddd
........,,,;....;c,clollloddxkO0KkccclllokKo;;,;;,cllllllllllkd,'.,,,..  ,cclooddxO0KXNNNKxxxxdddddd
........':;....;;,cllooolooodxk00Ko;;,.:Oxc',,,;;.clllllllllxko;'..;..   .:llloodxk0KKXNNN0xxxxddddd
....''''',;...',:cllloooooooddxO0K0;;:::l,',;';:'.clllllllllkxo,...;'    ''cllooddkO0KXXNNN0xxxxdxdd
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0058
This is Apollo 11
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                           .........................
                                                                           .........................
            ......                                                     ...............    ..........
......................................................................................     .........
.................................................................................''''.     .'.......
..........................................................................'''''......      .........
...................................................................'''''''''',,.......      ........
........................................................................'',,,''. .'''.      ........
........................''''''''''.........................................''''. .....      ''''''''
.........',',''';:;;::,',:c:;:cc;'':;'''';;''''',::;,::;'.'''.d0:'cOl...'''''',: .,;;'     .c:::::::
'''''''''c:;l;''lc'',ll:l:,,,,,;oc,ll,,,,ll,,,'co;,,,'':o:,,,;;Wl,,Kk;;;;;:::::. .'',.     .ddooolll
'''''',,cl,,cl;,ll::c:;ll,,,,,,,ll,ll;;;;ll;;;,ll,,;;;;;oo;;;;:Wo;;Kk;:::cccclc.  ::c:     .kkkxxxxd
,,,,,,;lo::::lo:ol;;;;;col:;;;:loc;oo;;::oo::::ldl::::cddc::::cWdccKOcccclllodo,  kkkO     .OOOOOkkk
;;;;;;:c:;;;;;cccc:::::::coocool:::lllllllollllccldololc;;;:::ckollxxllloooddx:.  ,::.     .0000OOOO
:::::::::::::::::::ccccccccccccccccccccccllllllllllllcccccclllooooooooodddxxkO;.  ,cc.      KKKK0000
:ccccccoooclooolooolollddolollodlloolllodddoddddoooxdodddddddxxxdxkkxxxxxkkkO0c.  lodo.     XXXXXXKK
ccccccX0kXk0X0kxW00oWoN0OKoNxxNXXd0KxdodkWOxKNKWkkNNNk0XONkkOWXXxNXXWkkkOOO00Kc'  KXXN'.    XNNNNNNN
llllllodddloollodlooxodxxxoxdxdodxxkkxdddkddxxxkxkxxkkkkkOOOkOOOkOOk0OOO000KKXd,  ONNO..    0WWWWNNW
lllllooooooooooooooooodddddddddddxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOO0000KKKXXo,  lxO;..    cWWWWXXN
llllllllllloooooooooooooodddddddddddxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOO0000KKKXl'  KNN:l'    .0WWWKKW
ccccc:::::::cccc:c:::ccccccclllllllllllooooooooddddddddxxdxxxkxxxxkkkkkOOOklko'.  dNxdx:.   .dNNNXKN
;;;;;;;;;,;,,;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;::::::::::cccccclllclllclllllooool;..                   ;dOOxO
''''''''''''''''''''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,;;;,',,,''',,,,,,,. ..                     ',,:
.............................................................                                .      
........................................................                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0052
This is Desolation Center
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
''....'.''..''',,,,'.l:,,;dxlxkc,'',,:ok00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000O
,'...'''.''''...'''''';c:ldokxdll;''',,,:lkO0000000000000000000000000000000000000000000000000000000O
;oo;;,.'''''','.....'.;;,:;loxdkxc:,''',,',,:lx0000000000000000000000000000000000000000000000000000O
lc:oc,,'''.',,,,''''',,,,;,,,;;coc'','''',,''',;cldxkOOk00000000000000000000000000000000000000000000
:,l:'''''''.'''''''..''','',,'.,,,,,',',,;;,,,,',,,',,;;:lxO0KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0KK0KKKKKKK0
'''''''.','...''''''.'''''.'''.,,,,,,''',',','',,ccll,;;;;;;:cldxxO0O000KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK0
'''''''..'''...''.'''''.'''''.'''''''''''.,'''..;oldo;;;;,,,,,,,::colOkOO00OdOKKKKKKKKKKKKK0KKKK0KK0
'.'.......'''....'''.''.'''.'...'',,,'''''.''''';cc:;;;;:::,,,,;;::::oldkxOxdO00O0KKK00000O0K0K0000O
.'........'..'...............''..''.'''..'..',clc:,:,,,,,,'',''',,,,,;;:ld0ddOOO0k0O00OO0kkKKKKOx0O0
'...........................'.......''......',;,','''''',,,,,,,;;,,,;:;;:;;:ckOkOxO00xllkxOOXKK0K0xk
...........................',,','.''''...'',,,;;;;,,,,,'...,;,,,,;;;,,,:::,;:c0O0OK0kOkd;oOx0KKKOO0O
.............':lolc;'....',,'.''.....''',,'',;,,;,;;,,,.....;;;,,,;;,,::c::;;ldOOOOK0kkd:,;l00XKOkO0
..........';lkklc;,;,,''''.'.'.'''''',,,,;;;,,,,;,';,,',ll,..;,,,',,;,;;:c:lo::lokKKKKxxkxclkOodKKXK
.....',clOdcoOk:;,;':cd,'.''..,,,,;,'. .,,';;;'',',,,',,,:lco',';,;;,;;;;:c:ccc,':dOKXX0olc,cc:kXXXK
.'::ol:dokxcl0k:;coxOkOko;,..'''..,;;;.''',;;,,;;',,'''''odlKc.,;:::,';:;;:'',,c'.;lKKK0l,;;lccOKXXK
oollc:oxdooldkkkkOOkdkOd,     .,, ;:;... ..',',,,,..''',;o:,kk',,,'looc....;:;,l:l:;d0OOoc:;:::cxKXK
,:ld:okddldokxkkkxxO0kdd.      ..''..      ''..''..,;,,,,:'.:o:::d:xkOx;ld;,cc;lOdk:ldxolc:;:c:ckKXK
'.',;cdkxlol:lxddxkOOkxdl..   .'.,..        ,....  ;,,;...  o:::kO0xod'odc;lolldkxk;cc:c;::::;cxKXKK
,,,,,,,cllllcollooodlc:..    .,;.. .;.    ..;..... ,lcx.. .'k. ,old:,:....:;';:ldc:ooxOooddxxOKKXXXK
,,,;;,;,,''..............       . '.,.   .o;:''co,.ddxkx, .k: .';olo:cc   dlckO0c..xoK0KKK00O0KKKKKK
'.....                    ,     .;;.,.   l:::;:coo:xOOOkoc..'ood0kdxkdx', kKOdxd.  .c0KKXXKK0KKKKKK0
                          .'    ..,;;.  'c;;;::ldxxxkxl',c.  .oxkxokk0k:;ox0Ol.     .OO0000K0KKK00K0
                             ...,;;;,.. ,;;;;;::codxxo..':.   .kO0OOkOOOxxxOO:.  '::. cO000KK0O00O00
                     ....  .',,,;;;;;' ';::;::::cloxkd;;:' .;. .:kO000O0000000, d0000:.l0KKKKKKKKK00
                     ...  .,;,;;colc:'.;::ccc::;;:cloxkkx' .kd.  .cdO0O0OOOOOk:.OOOOO0:,k0000000KKK0
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0038
This is Mapping the Lives
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                     .............''..'.''''....'..''''.',,'..... ..     .  .                       
                     .....................''.............'...................      .                
            .................'.'''''''',',,'....................................   . ....     .     
          .........'......'.''......'''''.','.'.....'.'.''''.'''.....'......................        
      ...........'........'.,,,.'''''''',',,,.,''''.'''.'.''','''....'.....'''.'................... 
   .......''',,,''.''''''''.'',,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,'''','',,,,',,,'''''',,',,,',,,,''''''''''.......
   ...''.''''''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,,,,,''''''''''','',,'''''''''',,,,,,,',,,,',''''''''''''...
....''''''',,,,,''.,''''.,'',,,''''',','',,,,',,,',,,,,,,'',,,',,'',,,',,,'',,'',,,.',,,',,,,,,,''..
'......'.'.'.'''''.,'''..''',,,,''''''''',,,,',,,'',,,,,,'',,,',,'',,,',,,'',,'',,,'',,,,,,,,,,,'...
''''''''..'''',,,,','''..',',,,,''',''''',,,,',,,',,,,,,,'',,,',,,',,,',,,',,,''',,',,,,,,,'''''''..
''''''''..'''''','.,'....',',,,,,,'''''',,,,'.,,,'',,'',,'',,,',,,',,,',,,'',,''',,'',,,',,'''''''''
,,,''''''.'''',,,,',''''.',',,,,,,,,''',,,,,,',,,,,,,,',,,,,,,,,,,',,,',,,'',,,',,,',,,,,,,,,,,,''''
,,,,,''''.''',,,,,',''''',,',,,,,,,,'',,,,,,,',,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,'',,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
',,,,,,'''',,,,,,,',''''',,',,,,,'','',,'',,,.,,,'',,,',,'',,,',,,''',',,,'',,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
.....'.''''.'...''.'..'''.'',,'..''''',,,,,,,',,,'',,,,,,'',,,',,,'',,,,,,'',,,',,,''',,,,,,,,,,,,',
'.''''''''.'..''.'',.''''..',,'.''',',,',,,,,',,''',,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,',,,,,,,,,,,,,,',''',
'...'''''..'.'''..',..''..'',,''''',,,,',''',',,'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,'',,
''''''''.''...''',''.,,,'''',,..''''',,,,''''',,,''',,,,,'',,,,,,,''',,,,,'',,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,.'''''.''..',,,,''''''.''',,.''''','''','',',,'',,,,,,,,',,,,,,,,',,,,,''',,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,''''''''''.''''''''',,,'''',''.'''',,'''.,,,',,,',,,,,,,,',,,,,,,,',,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.',,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,'',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0027
This is Black VHS Covers
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lxlxxxdxlkdldxxdxxlxd:::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;;;;;;ccoclllclclllc;cllccl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;::;;,;;;;;;
''''''''''''''''''''........................''';,',;;:::''''''''''''''''''''''''''...'',''...'''''''
............................................'''0dlOd0xx0;::cc;,,'''''''''''''...'',,'...''''''''''''
............................................''':'':,:::;,,;;;,,,,'''''''....',,'....''''''''''''''''
............................................''''''''''''''''''''''''...'',''...'''''''''''''''''''''
............................................'''''''''''''''''''...'',''...''''''''''''''''''''''''''
............................................';::;,''''''''...'',,'....''''''''''''''''''''''''''''''
.........................................;d0NWNNNNo'''...'',''...'''''''''''''''''''''''''''''''''''
.......................................'xXNXkokKKKKx:,,''...''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.......................................;0KKKd:::ldOOx;;'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.......................................,:kOOo::::::col,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
......................................',;;oxl:::::::::lx:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
.................................'',,''..,;cc::;::cld0WMMXxc''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
............................'',,''.........'cddkOOko0WWNNXXX0d:'''''''''''''''''''''''''''''''''''''
........................',,,'...............dMMWWWN0okXKK000OOkxo:''''''''''''''''''''''''''''''''''
...................',,,''...................oWNNXXKKOoxOOOkkxxdddooc;'''''''''''''''''''''''''''''''
..............'',,''........................oXKK00OOOxloxxddooollllccc:,''''''''''''''''''''''''''''
..........',,,'.............................l0OOkkkxxddlooolllcccc::::;;;;,'''''''''''''''''''''''''
.....',,,''.................................ckxxdddooollcoccc::::;;;;;;;;;;;;,''''''''''''''''''''''
'',,''......................................:dooolllcccc::l:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,''''''''''''''''''
'...........................................;lllccc:::::;;;lc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,'''''''''''''''
............................................;cc::::;;;;;;;;;cc;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,''''''''''''
............................................,::;;;;;;;;;;;;;;l:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,''''''''''
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0016
This is Technology Ranked
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8OOOOCooCooooooooCooCOO888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8CooCooooocCcoCoCccCoo:cooooocoO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CoccocoC8CC8COoC8C8oC8cc::cccoCc:coC8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OococoOCOOCococcccccoccc:c::cccoCccoooCO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CoooooCoCCCCCCoooooooooccoooccoooCooooooCOO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OOCCocoCCoCCOCCoCCCCCCoooocococCooCoCoooCCocO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CoooCCCCoccooOCCCCCCCoOcoocoocCcCoCooCooOCCoCC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OoooCCCCCoooCooCCCCcCoCoCoCcccoocCO8@8OCCoOCCCcC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CoCCoCCCooCCCCooooCcooooCoCcoCoocO8@OOCoCCCooOoc@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8OCCCCOOOOOCOCCoocOoCoooooCooCCoco8@OoCoCoooCOoO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OCCooooooCCCoCCCooooooooCoooooCocooCooococcooooO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8OCCCCCoooCCCCOCoccocCoC8CCCooooccoooooococooCooO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OCO8OOOooCCcccooCoocoCCCOCCoooCCCoooocoCooCCooCo8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@8OOCooocoCcCooCocoooCCooCoO8OCooCoccocCOOOOOoOO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OoCCCCoCooCooCCcoCoCCOCoCCCoCoCOCoCCCoOOCo8ooo@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8oOoCcCcccCCooCCooooCooococooCocoooooo:coCoOO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8ooCC::ccoocCCcoooCCccoOoCOcc:coocCoccc::8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CccccoooocCCooooCCCocooCC:c::cccCC:cCC8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8occccooooCoooooCooooccccco::::cCCcccC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@oocooCCCCCCcoCoCooCCoooocooCCCCOCc:co@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8CCCCCooooCCoocoCOccccocccoooCCCOOccco@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@CCOOOOCOOOCococcC8CccccoOoCCoCOC88OO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@OoCOCCooO8OCCccoooO8CcCOoccoC@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@coCccccccOoCCOoooococcc:occO@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
----------------------------------------------------------------------------------------------------
0013
This is the past 100 years
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
###################@@@8CCCCooooooooooooooCCCO8@@####################################################
####################@8CCCCCCCCCooooooCCCCCCO8O8@@#####@#############################################
#############@@@@@@@@@@88OCCCoooooooCCCCCOO88@8@88@8##@###@@@@@###@@@@@@@@##########################
##################@@88888OCCCooCCCCCCO8@8OO88@8O8OOC8@@88@@@@@@###@@@@@@@@##########################
#################@COCOCOO888CCCCCOO8@8888888888@@88OOCCC8@@888@@@@OCCC88O8OOOCCo8############@@#####
###############@@#8CoooO8888CCOOO@OoocooCCCCCO8888OOOCCC8@8oooO@@8CocoOOCOCOOCCCoO8@@88@#@8OCC@#####
###############@@@@OcoO8888OOO88Oc:::oCOCCCCoooCCC88OCCC8@8CCo8@888Oco@@@@@@@@@@8occoCcCCccoO@######
#############8OCCoC8oC@CoooCCC8O8CcoCCc::ccc:cc::C88OCCoO8OCCoCOCCOCcC@8OocccC8@@@8occcccoO@########
############@c::::cOoC@cc::oOO888ccc::::coCCooC:c8@@@8CoOOCooooooCCoccC888OCc:c@@@@OoccccC@@@#######
############8::::::ccoO:::::oOO88c::::::coCCCCocC8@8OCCoO@OCooo:cooCCCO8O8CCc:c@OoCocoOOOCC@@#######
###########@c:::::::coc:::::C8cOOcccoc:::coCCooCO88OCC8C8@8oooccooCCooO88OcCcco@@88@CC@@OCCO8@######
###########O::::::::::::::::OCcooccc:ccccccccCOOOCCCCCCCoCCoooccoooccCCO88oocC@@@@oooCoccocccC@#####
##@###@@@@8OOOOOCOCc::::::::o:ccccoccccccooOOOCocooCooooooooooc::cccoooc8CooCocC8O::::::ccccc:O#####
#####@88888888888@@Occccoc:O8coo::cooooooooOoO8OocccCoocoooooCo::cc::::COo@8c::c:::::::::ooc:C@#####
#####@888888@@@@8O8c::cccc:Cocoo:::::coCoccOcooO88Cc:cc:ooooCCCoooooooc8oCO::::ccc:::::occcc:8######
####@@@@8CO888OCCOOOCCCCoocCocCCccccc:::::::::::occ:cOocoCccCCCCcoCO888888OoCCCCoCocc::cccc::O######
###@CoCCCooooCCoCCCCCoooooccCOOCoCCCCCCoc::::::co:::::cooocc:oCCccccooCOOO8OOCoCCoocc::ccoo:o@######
###@Cc::c:::::::::::::cc:c:c::::c:cc::::cccccccoo:::c::::::::cooooooCccoCcC8OCCCooo::o:C:8Oc@#######
####@@Cccoc:::::c::::c::ccc:oooc:Coccc::::::c::O8::cco:::C:c::ocoo::c::occcCoooooooo:O:8c8@o@#######
####@#C::CCCCCCCc:::o:ooCCOC8#@OC@@88@8@8c:cO::8@:CC:8:::CcCO:CCCo:occ:cCccCocccooccc@oCC88@@#######
####@#8C88@####@@OO88O8@#################C:o@cc@@o8Oc8:C8@CC@Co@8Ooocc::::cccC8ooooccoccO@@#########
#########################################8:o@:C@@O8Cc8OO88OO@@@@@@@88OCCCo::c@#8#@o:::::C###########
#########################################@Cc8cC@###@@@#############@@@@@@@O:o#@8#@occ::c8###########
#########################################@888@@@###########################co@@8##@cc:cO############
##########################################################################@oo@8O@@@oo:oO############
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/1 (7 POSTS)