I like it. What is it?
C:/POST/0037/
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0037
[-]
This is the Sound of a Stradivarius
[-]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
DATE
Jan 20, 2019 / 12:36 AM
----------------------------------------------------------------------------------------------------
FORMAT
TXT
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TAG(S)
Knowledge / Music
----------------------------------------------------------------------------------------------------
....''...    '',,'     .,,   ...  ....      .....      .....      ...  ..   .''    ..''... .........
...............''' .   .,,   ...  ....   .  ...           .  ........  ..   .''     ................
..................     .,,   .. ..       ....               . ..     . ..   ...     ................
..'''''''''........    .''   .. . .',;,;''....        ..............        ...    ......''''''''...
 ......''''',''''....  ...    .    ...............................     .     ..  ......'.........   
        .......................   .......'..........'......... . .      ..  ............'l'         
              .   ....... .....  ....'';;::::c::;;,..................     .   ...   .   ,k.  ..     
        .    ..           ...........'.,,:::cccc::;,',,'..................          .         .     
             ..            .......''''.''',,,,,,,,,'',,,''''''..........  . .       '               
             .               ..............'....'.'..'.'...............   .  .      .               
       ... ..          .........,,';;;';,,;;;;;;:;;'';;:;;,;,,''........... ...                     
           .            ....'.,,,,;;;;,;;::::cc::;c,;lc:lc::c;,,'''............                     
                    ........''',;,;;;;,:cc::c;c:c,:,;olclll:cc:;',,''''..............               
           ........'..''''..'',;;',',,';::;;:':::,,cclcccllcc:::'',''.'''..............   .         
       . . .'''..,,',,,,,,,,'':collcol;:lll:l:ocl;c.':dloxxoc:c;,lol:ccl:..',,,,',,''......         
   ......'',,,ccl;cloc;::ccc:;::l:,,::;;cclcdcol,,c,..oclclcolc:,;;;,',c'',;;;;,'';::,.','...'.. .  
....'',,,,''.',''.',,::oddxooodoxk0KXNXKKK00Kcdd:ooO0OKXd,;;:ckXNNXX0cOkk0kxxddoc:,''...... .... ...
......'....'.';xkO0KKXXXX;x0NNNNWWWWWWWWkNNWxooOkxxxdxdddc:::oNWWWWWWxWWNNNNXXKKK00Oxxo;,,'....     
      .......,lKKXXXXXXNNoXNWWWWWWWWWWMWxXWkkdxocc::llcoKN0KWWWWNWWWWOWWWWWWWNNNXXKK00OOxo:':::;.'..
      .....:dOKKKXXXXNNNNxXNWWWWWWWWWNNN:dxWWMNOd;     .KOkKMWNMMMWWNKWWWWWWWWNNNNXXKKK00Okxdool:,,,
   .  ...:xO0KKXXXXXNNNNN0XWWWWWNNNXXNWW:xXOOx;''      .c;,,,'',;ldoddldKXWWWWNNNNNXXXKKK00Okkxollcc
     ..'l0KKKXXXXXXNNNNNNKXKKKXKXWWWWWWXoxXK00'.     .,:o: ..........XNNWNK0O0NNNNNXXXKKKK00OOkkxdoo
...,:lk00KKKKXXXXXXXXKKdc:;;dNWWWWWWWWKOOOWWWNxc l0X..KO0K,.      .,xNWWWWWNNX0OOO0KXXKKK000OOkkkxdl
      .;d0KKKKKl.....'c:lkO0XNNNNNNNX0OOxoKNN0Ok..:ko.oKco,....',,,oXXNNNXXKKKKXOd:,,,'',l00OOOkl,. 
        .;ldxkk..........;0XXNNNNNK:'.....';olod'..':.:Kx00c;'.....';:xO0kxXNNKc..........dddol,.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<
RELATED POST(S)
>>>
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0249
[>]
This is the Map of Mathematics
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0243
[>]
This is NĂ˜ SCHOOL NEVERS
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0238
[>]
This is how an opera gets made
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0226
[>]
This is One Nation, Tracked
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0208
[>]
This is Spoils of #nature
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0136
[>]
This is The Apology Machine
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0073
[>]
This is Everybody Loves Lizzo
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0032
[>]
This is Creating While Clean
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0247
[>]
This is The History of Work
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0236
[>]
This is Yoto
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0233
[>]
This is why every website wants you to accept its cookies
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0225
[>]
This is the Age of Instagram Face
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0222
[>]
This is the NYC Subway Map
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0218
[>]
This is A Kids Book About
[>]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0216
[>]
This is the Black Cube Chronicles
[>]