I like it. What is it?
C:/
[Ξ]
[Ξ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0249
[+]
This is the Map of Mathematics
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.,.,',''..                    ...'..... ......  ,'.    '.  ..l .   .     ;, ... ;;.  . .. .l,. ..,c'
...      ......................     .......  ........   ..  .', .  .     ,, . . ;'.. . ...'l.  .,,;.
  .'''',..''''''''..................       .... .'. ..    .   '..   .    ,; ' ..;. .  ....c,  ..,;..
.'.'',''............                  .....   .'...'  .    .  ., .  '    ,. ,  ;'.. . ...,l. ...;'..
.'.. .....       ....',',,;,''........    ..''.  '. .. ..   .  ,..  ;    ....  ;...  ....d.  ..;'.. 
....      ...';:;,;;;,'.   ...............''  .''. .. . ..  .  .'.  ;   .. .  ',.. . ...o'  ..;'.   
    ...'',,;;:;;;'..'...''...                     ..   '        '  .'   . . ..:.. . ...l. ...;'    .
.',,'.';;;;,'.....'.....    .....''.....''.....     .   '       '  c   .  ...c'.....',l. ..,:.    ..
'...',;,......,',..    ....,,. .............         '       '    ',   .  .':'......:c. ..;;.   ..''
';,','.....','.    .  .;'....'''... ............             '   .;   .  .;;......,o;  .,:.   ..',..
.''.....''.    ....',,. .,:,.   ...........                 ,   ..   .  ,c,'....,l;   ';'   ..',. .,
......'. ..  .'..,,. .';..   ..   .......   ..       .'   .'   .   .. 'cc.....,o:   ',.   ..,,'..;;,
...''.... ....',. .,'..   ..    .. ..    ';.        ..  ... ...  ...;;c....,:o:   ',.  ..';'. .,:'..
... ..  ....',. .,...   ..    .  '..    c'   ..              ....';,.  '.:oo;  ...    .,'. .;;,'...'
.  .  ,....,. .'....   .    .. .o.:.  .c.   ,..           ..:,''.   ..':l;.  ..    ..,. ..,;''..''',
 . .,:. .,.  ......  ..    ....o':   ',    .l ,     ''...... ...';c::,.        .......';;'''',,'....
. .:,. ;'  ......   ... ... ..c.:.   ;.    ''l '       ';:::;,'..      .. ..'.....,;:;;,,,;,'..... .
.,:...:.  ......   ... .'. ..;'''   .c  .   ::c .'.           .....      .',..,::;loc::;,''......';,
;'..;;   ......   ... ..' ...o :.   cl.  ..  :;:.  ...,...',..........,;:c:,;c:;:::,,,'.....';;;;'''
. .l,. ...  .. . ...  ., .;.,:.: .  ,:.  . . .':l'     .....''';:;cccc;,''''..'''''.....'',;,,,;,.'.
..c'. ...  .....'. ' ..'''..,'.' .  .'.   . ....'c:,.        .'......''.'...''''''',::,,''''...    .
.:.. ...  .  ... .'. .,.:...,.., .   ''    .  . ..':ll;.                .',,...........       ...,'.
:.. ...    ...'.. : . :;:.,.'' ,. . ....     . .. '...,o:,.          .  .    ...........'''.........
'.  .     . .'' .., . c,;.;.., ;. .  ....     .. .........,:c,,'...    ..........    ......''',,;;,,
'.  ..  .  .... ... . l,,.:..; l.  .  .... .    .   . '...  .,,'.,coxdc,'...........,;;looc;:.....'.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0248
[+]
This is Password of the Day
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
xkkkxxxxkkkkkkxkkkxxkxxookxkxxxxxxkkkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkxxxdxxkkkkkkkkkkkkxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
xxxxxxxkkkxxxxddddxdlddxxxkxxxxkkkkkkkxllodkkkkkkkxxxxkxxcllcxlooooooloooolkkkkkkkxkkkk:c'dkkkkkxxxk
xxxkxkkxkkocldoddod:cxxkkkxkxkkkkkxkkkkkkkkkkkxxxxkkkkkkkkddkkxkxxxddxxxxkkkkkxxkkkkkxxl.;ckxxxkkkkk
xkkdxdxxkxxkkkxkxdoxxxxxxxxxkkkkkxododdodlooxlldkkkkkkkkkkkxxxxxxxx;xkkkkkkkxxxxxxkkkxkxcllc;,dkkkkx
kkkkxxxxxkkxxxkxddxxxxxkkkkkkxxkkkkkkkxkkkkxkkxxxxxkxxxkxkxxkkkkkkkkkkkxxkxxxxxxxxkxkxl::lddkkkxxxxx
kkxxxxxkl:okxx::;::::::::c::::::ccc:::::::::::::::::cc:::::::::::::::cc:cc::::;;;;:::;kxxkkkkxxxxxxx
kkxxxkkxxodddd;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'xkkkxkxxxxxxdo
xxkxxxxxddxxxx;;;;;;;;'....';'..,;;....';....'..,;..,;..;'....';;.....,;.....,;;;;;;;'kkkxxxxxxxddxk
xxxddddddxxxxx;;;;;;;;. ..  ' .  ;,  ..,,  ..,' ..  .. .. .,,. .;  .. .,  ,'  ,;;;;;;'kkdlooxxddxkkk
xdolloc;;lxxkk;;;;;;;;. ...'  .. .,...  ,...  ;.  ..  .;. .... .;  .  ,;  ..  ,;;;;;;'kkxddxdoxkkkkk
oxxd:,;;cxkkkk;;;;;;;;'.,;;'.,;;'.,'...,;'..',;;.';;'.;;;,'..',;;.';,.';...',;;;;;;;;'kxxxxxxoxkkkkk
oxxdoodxkkkxkx;;;;;;;;;.    .,,  ...,;.   ... ';' .,  ...,;,    .';,  .;. ., .,;;;;;;'xxxxxxddkkcckk
xxxxkkkxxxxkkk;;;;;;;;. .;;,  ,  ..';;;,  ;;.  .  .'  ..';;' .;,  ,  . .;.   ,;;;;;;;'kkxxxoxkkk::kk
xxxkkkxkkkkkkk;;;;;;;;,  ..  ',  ,,;;;;,  ;;. ';. .'  ...,;'  .  .  ... .;  ,;;;;;;;;'xxxdokkkkkkkkk
xxxkkxxkkkxxxk;;;;;;;;;;;,,,;;;,,;;;;;;;,,;;,,;;;,;;,,,,,;;;,,,;;;,,;;;,,;,,;;;;;;;;;'dddkkkkkkkkkxk
kkkkxoookxkxxx;;;;;;;;oooocdcdlodcdoldocd:;:d:ddcdccd:dlo:oodcdl;;oloo:ldlolo;;;;;;;;'kkkkxdccllcxkx
kkxxkxodxxxkkk;;;;;;;;cc:c;c;lcc::c::cc;c;;;c;cc:ccc:ccc:c:c::cc;;c;ccc:c:c::;;;;;;;;'xxkkxdcccccdkk
kxkkkkxxxkkkkk;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;'xxxkkxoooolkkk
xkkkxkxxkkkkkklllllclllcclcccc:llllllcclllclccllllllllllllllllllllllcccccccccccccllllckkkkkkkkkkkxkk
kkxkkkxkkkxxxxxxxkkxkkkxkxxxodkkkkkkkxkkkkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkdddddxdxkkkkkkkkkkxdddddddddddkkkkkkxk
kxkkxxkxxdxxkkkkkxxxkkxxxxxddkkkkkdddddxddddxxxdxxkkkkx:okkkodkkkkkkkxddxdxdddddxkkkkkkkkkkxdddxkkkx
kkkxxkkxlolllolooxdxkxkxxxodkkkkkkdddooooxddddxdxxxkxkkxkkklkkkkkxxkkkkxoloxkxkkxxxxxkkkkxkkkkkokkkk
kkdkkxkkxxxxkkkdkkkxkxkxxdokkkkxcdkkkxkkkkkkxkkkkkkkkkkxxkkdokkxkkkkkkkocllcdoodoooooxkkkkxldkkokkkk
xxkkxxkkkkxkxkxkkkxkkxkxxxlkkkkxodkkkkkxxkxxkkkkxxkkkkkkkxxkxoxkxkkkkkkkdodkkkkkkkkkxkkkkkxdkkkokkkx
kkxkkxxdlcxxkxxkkxkkkxxxxxlkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkkkkkkxkkoxkxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkxkkkddkkkx
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0247
[+]
This is The History of Work
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ooooooooooooooodoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooodddddxxddO0ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooodkOKK0Oxloolc:lokkkxkOkxxxxkNKl:coooooooooooooooooooooooolcloooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooodOOKOKO,:oool:ldxO0OkxddoxKWx:::clxkdddddddodddddddlcc;,::llodooooooooooooodoooloooooooooooo
oooooookkO0xcxXOcoooollxkOkxolllOWNl;;;::oOkkkkkddddddddooc:::'','cclloooooooooccclodoloxxdooooooooo
ooooooox0XNKdo0Kxooooolllc:;;ckNWXc;;;;;:ccodxkOddddddddo:;'.''..',;loooooolc,d0dlcccllooooooooooooo
oooooooxXXKOOK0kdoooooooc:;:xWWWX:;;;,;:cccllldddddddol:''......'';oollcc:;','.lNWXx:,,,:loooooooooo
oodooood0KkkOkdlllloooo;,.;c:OWXc,;,;;::ccclloclllllc;'.........,:lll:;;,,;'',..;NWKk;....:ooooooooo
ooddoododOOkxdlc:::cll:..,,ccx0:,,,,;;;::ccl:'..xoc;;;,,,',''';lllllc;;:;;;;,,'..cWWk;.... ;oooooooo
oddooolldxxxdol:::cco:'..,';:o:''',;,,;:cc::....:o:;;;;cllcc:ccooodxddolcc:;;',...dWO:'... .cooooooo
ooooooocO0OKKKdlooodo''',..,;,'..,,,';;;:;,..,.',c:,,;:looc::ccccc:::OKkdkOOkkddol;xdllccclooooooooo
oooddl;'xOKkl,,:oool,''.:'.,''.,,,,.''''....'X:;::;,',;ldxdooodxdododxKNKkxkx0OO0o;'.'lllooooooooooo
ooool:';c;'',,,':llcdl'::;.'..';;,..........,NOc::'''',coxxddddoolllodxOXNXOOOOOc.......'loooooooooo
ooool:'',;',,,''',,'xo:c;;.....,,'...........XNOc:;'...',coxxkkkkkkkkOkkk0cxkOd';ccl:;'.:odddooooooo
oooool:..,,','',,',,.;c;;,...................kNN0c,,'.....,,:loodddxxxkkkOkdl,.',,,',;;clloddooooooo
oooooooc'',;',,''',,,::;'....................'XNNXx;;,,''''''';;;:ccc:cok,':;,'...',;,'';;:oddoooooo
oooooooo;:;::;;;;;:;:;,........';;,...........oNNNXXkl;;,,;,,,,;:clldkOKK...::,,,,''.',;''';:okkdooo
ooooooooooolc::::::;,'........,:::,............OXXXXXXKOo:cccc:coxkk000NX....;:;;,,,,'.,,...',ckOkoo
oooooooodddol:::::;'........',:::c;',;,.........0XXXXXNNNX0kdoooxkOOOKNNN.....;,',,,;;;::'.''',ckxoo
oooooooooddolc::::,'...',,'clodxxxdoxxd;........'OXXXXNNNNNNNX0kkkOKNNNNNc'...,,'.'''',;o,....''lxoo
oooooooooodoodoodll:;'',:;;:codddxdldxkloc:;,,,'',OXXXNNNNNNNNNN0o::x0NNNOo'...;,...'...,,'....';koo
oooooooooddddookx:cl::;;::;;clodxdlclokcllllllllll;kXXNNNNNNNNNd.''';ldXNX0l...':'..'...'';',...'doo
ooooooooooooookkxoxxccc;'..;lodol:cldkxcllllllolll,.OXXNNNNNNNOc'..,:lkONNXO:...,;''....;;:''....;do
ooooooooooooooxkkkkkd,..      ;lc::k0Ol:llolclllll'.,XNNNNNNNNNX0,.',cxKNNXXo....:,''''';oc','''.,oo
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0246
[+]
This is The Booksellers
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
,,'','. .........:....','',.;........';,;::::;;,,,,,,,,,,,,.',,.''''''''',,,,,,''''''''''.''''......
,,,,,...........':,';';,,;':c.......',;....','';,,;;;;;,,,,'',,'''''''''''''''''''''''''''..........
;;;,;,'.'....;..,:,,,,;,;;;:c,;;;;'',.,........,......'''',,,,,,,,,,'',''''.........................
;:;;'...'.''',',;::;:llo:';;dllc:,'',';...'....,...'...'.........'',,,,,,,''''''....................
::;:'...;,'';,.':''.',,,,,;;cc::,,,,:,;.'...''',......',......'..........'.''','''''.............'''
cc::...'''',,,,,l:c''c:c,:ll:'c;'',.',:''...''',..'..'.'......,.....'....'.........'''.'.....'''''''
c::,.'...,',,;,,l::',col,odoc:l;;:;:::c','..,',,.......''''...''''..'''..',....,''.'.'.'...'',,,,,,'
c:c,c,'...','.,:o:'';:,:;::lclo:lc'c:,:,'.'.,'.;'''..'','......,,,,,,.....,'''.'..',;'.',..'',,,,,''
c::;c'..,',c'.;cl,';c:;:codxc:,;cc',:,c,'.,','';'.....',,,,'''..'',;:;,''.','.','.',;,',,..,',,;;,,'
c::::,..''..,',l,';,;;;:;c:o,;,;:c',:;c',......:'....,,';;;cl;,,,.;;:,.'.','.:'c,,,,;,,::...,',;;...
cc;;;,,',,..;',l''c.;:;c,o;dl;:,;:,,;.l::;,.,,,;.'.. ..';,,,,,,.,.;:c;,,';;:';',;';,,,:';,...;'::'''
::;,'::;;:;,,;::..'..'''.:;l',,',,,;,;:...';,'':.',''...;,,,''..,.;;;c''..,;',;,;,,.':,',:'..;,,:;',
:;......',.'',;,,....,',';c:',:.:':c',;....,'..:';:',...:,,,,,'.'.;:;l,''',c:,,;c;cc':,,;:;,',:;;:,,
c,....'..,,,:::;'...'''..;c'...,',;..:,........,';::,,'.:,,,'....,;:cl,''''::',,;lcc,;;;,,;'.';;;;;,
c'.......''''':,'..'c';..:l'...,,;;'.:,';''''..;'.','';,c,,,,,,'',;:cl,'';,,..,;.c;':;;:'.;...;':;,,
c;',',';;',,'.:'...';.'..,c;,:','.,..;,',',.''.;''.'.,,':,,,,;;;';,:cl:;.'''. ...;,';,,...,...,',:;,
:,',,,';,,,,,,;...........:.'....,'..''''',..'';:,''.;';:'''.',..c;clol,....,.   ..',,;...;'...,';;,
:c..........,;;........'..:..,'..;c'.:;,.....'':.'.,'.:;:....:xkkkkkkxxl....,;.    .,;c,,,::,'';,'.'
cc.:...,.' .,c:,....'.':..c.';...;c..:;,''''',,:','c;;::c;;;;lkkkkkkkkkxc:::;:c;    ;lcc::::;,,,'''.
::':'',;';';;c::;;;;:;::::c::::::::::::::::;:cclccllllloo;:;'lkkkkkkkkkkolcc;::;'..;:cc,'...........
cccccccccclcccllllllclllllccclllcclccc:cccc:c;;,;lllllloo:;,.oxkkkkOkkkxdc:c:,';;;;;;:;,,'.'.......'
cccccccccclllllllllccclllccc.'ccccc:::;;;;;::,:,;llcclllo,'',.....';;.';,,',:;',;;;;';;,;,,','..  ..
ccccccccccllllllllcccccccc::'.:c:...........,.'.:c:;;;;cl'.''..   .....''',,,',',;;;;;,''''.....  ..
::::::c::clllcllc::::::::;;;' ':,...............,,.''',;:...........''',,,,,,,;'.''',,,,''...'......
::;;:;:::cllccll:::;:::;,,','..'....         ...''',,,,,,''',,,''''''',,,,,,;;;,..';,''''''''''.....
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0245
[+]
This is Tyler Hobbs
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
;;;,'''',;,'.,,;ooddONNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNX00KXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXx...kNNNNNXN0KXKXNk;c;,;;,,
:;,''''''''''''';ldxxONNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNX0kxodddxxkOXNNNNNNNNNNNNNNNNO'..,ONNNNXNOKXKNNl;;;,,,,:
lc:;,'''''''...''',;dO0KKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKOkddoooxOXNNNNNNNNNNNNNNl...'ONNNNNK0XONX;,,;,,,',
oc::::;;,,,,'''''.''';lx0KKKKKKKXXXNNNNNNNNNNNNNNNNNNXKK0OOkO0XNNNNNNNNNNN0''..,KNNNNX0XONk;;,,,,'.'
dlc:;;:::::::::;;;;,,,',:dxkO0KKKKKKKKK00OOKNNNNNNNNNNNNNNNNNXXXNNNNNNNNNNN:'''':XNNNNKKONl,;;;,.'..
Okxddolcc:::::::::;,,''....'..,cd0KKKKKKKK0O0XXNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNk'''..xNNNXKKKK;;;;,'...'
kkdddddddddddoolllllcccc:::cxkoc,';lk0KKKKKKKK0kxk0XNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNX,....,XNNK00Xx,;;,'...',
kddddddddddddddddddddddddddddONNXKkoc;:dOKKKKKKKKOdloxOKNNNNNNNNNNNNNNNXNNNNd'''..xNNk0ONc,,,'...';l
ddddddddddddddddddddddddddodddxXNNNNNNKkdodx0KKKKKK0kollok0XNNNNNNXXXNNNNNNXK,'''.cNNd0O0;,,'...'ccl
xddddddddddddddddddddddddddddddddxkO0KXNNNNKOO00KKKKKKOxllloxKNNKXXXNNNNNNNNNl'''',NXc0Od,,'...,kKxd
xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddxO0XNNNNNXKKKKKK0kollloOKKKXXNNNNNNNN0'.'''K0lO0;,,...:0Odoo
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddk0XNNNXXXKKKKKOxlllo0KKKXNNNNNNNN:'...OkdOx,;'.'l0xooox
dddddddddddddddoddddddddddddddddddddddddddddddddxOKNNNNNXKKKK0kolxKKKKXNNNNNNNk''''OoxO:,;.'x0doodOX
dddddddddddddoddddddddddddddddddddddddddddddddddddddOKNNNNNXKO0KOxKKKKKXNNNNNNN;'..kcxx,:''xOoldOXX0
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddx0XNNNNXkoxOKKKKKKXNNNNNNx'''xlO:;:'xkooxKXkkc
xddddddddddddddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddOXNNNNXdcoKKKKKKXNNNNNX,';dod;c,xxoxKXkdl;:
ddddddddddodddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd0NNXXX0lOKKKKKKNNNNNNo'llk:c:xxx0KOxl;;od
xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddxKNNXN0oKKKKKKXNXNNNK'dod:ldkkX0ko:;;;;:
dddddddddddddddddddodddddddddddddddddddddddd0Oxddddddddddddddd0NXNN0OKKKKKKXXXXXNlxk:ld0k0Oxc;;;:lxO
xdddddddoddddddddddddddddddddddddddddddddddddOXX0xdddddddddddodONNNN0KKKKKKXXXXXXKklcdOxK0d;::cok00k
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddkXNNX0kdddddddddddONNNXKKKKKKXXXXXXKx:dOx0Ol::lxkOOxox
kxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddKNNNNX0kdddddddodKNNNKKKKKKNNNNXXK:okx0k:cdkk0kox00K
K0KKOkddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd0NNNNNNX0kddddddxNNNK0KKKKNNNNNXllkkOk;cOOOOdk0KKKK
NNXXXNNKOxddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddkXNNNNNNNNKkdddd0NNX0KKKXNNNNXO:xkOx:lO0OxO0KKKKKK
XNNNXKXNNNXOddddddddddddddddddddddddddddddddddddddoxNNNNNNNNNNXOddkNNNKKKKXNNNNKolkkk::OK0dKKKKKKKKK
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0244
[+]
This is Forgotten
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
c:;;,,,'''...:l:,,'''....                                                          . .. ..          
::;,,,'''''..,'.......                                                                 .            
:;;,'''''''...''...                                                                                 
:;,,'''''''''''';cc'.                                                                               
:;,''...'''''''.,loc.                                                                               
::;;,,'''''''''',loc.              .                                                              ..
cc::;;;;;;;;;;;;;llc,.             ...                                                           .''
llcccccccc:::::::ll;'..            .'..                                                        ..'''
lllllllllllllllllodl:;'...      ....,'.                                                       ...'',
ooooooooooooooodloooc::;'......',;;;c'......    ......   .     . .......  .......  .... ...     ...'
ooooooooodooddddoodo::;'''..:,;;::llc'' ..  .  .. ..  .  ..    . .    ..  .  ....  .  ... .       ..
ooooooooododddddoodoo:,:,:;,;.,'c:olc;... '.'. . .. . .    . .     . .    . ....   . . .. .        .
ooooooooodooooddooxodlcl:c,.,...;lxoc;.... .'..'... . .    . .     . .    .  ..'   . '. , .         
ooooooooododdddooodccclc;:..' ..;lxdc,. ... ...'..'.. .    . .     . .    . .....  . ...  .         
ooooooooododollllc::...::'. . ..oodo;..    .. ..'......    . .     . .    .     .  . . .  .         
oooooollcllccc::;,...  .;..  ..ododl,. .... .    ......              .     .    .    .  ..          
lllllc:;;,,,,,,'..      .'.   :o;:ol,.           .......                                            
ccc::,'....'''... .'.'' .;,:;;oocoddl.','''.,'.,,,','';. ,.,'. '.'..,'.';,''''..,,                  
;;,,'..........   ''.., ,,''c;;::colc..,,.'....'''.'' ' .,,''. ,,''.''..,''.''..,'                  
.'''...   ....              .,'....;'.                                                              
......    ...                .....  ..                                                              
.....                            ....                                                               
.....                            ..''.                                                              
 ...                              ..',.                                                             
                                   ..'..                                                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0243
[+]
This is NØ SCHOOL NEVERS
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  .... . .............'...'''.'.............''.'''.''''''''''......................,'''..,,;;;'..'''
 ........................'''..............'''...'''..'.....................        ..'......,;;;,'..
..........................................'''''''','''''........'.........          ..........',;;;,
.....;kxo....xkk;...;oxkkdxkk;........''''.'''.....'.'......''.''.......               ..:00d;...',;
.....cMMMXc..WMMc.:XMMX0MMMM0....'.'.''.''''..................''..',,...             ..l0XXXKK0d;...
.....lMMMMM0:WMMc;WMMc;KMWNMMx................................,..'...',c:          ..cKWWWXXXNNX0kc'
.....lMMWdWMMMMMc:MMMkMM0,0MMO...............................'......''c;.         .:0WWWWWNXNKNWN0kx
.....cMMW.,kMMMMc.xMMMMXxKMMK'.........;.. .............',;;:;,,,'..'Ok.        ..ONNWNNNNNNWNNNWWWK
.....cXXK...,0XX:,xXXKXXX0x:.......    .'  ......... ....';c0KNWN00KKx.....     ..;dKNNNNWWNNNNWWWNX
.......':cc:'...''';:c:,....;;;....';;..';'';:;'..... ..':oxXNWXdoX0o:'.;......  ...'o0XNWWWNWWWWNWW
.....,0MMMMMMK'.,kNMMMMMNx'oMMW.;;cMMMcdkXNMMMMMNk' .'xNMMMMMMWl,;WMMl;lo,',''.........:kKXNNNNNWWWW
..   dMMWocco,.:WMMd,.;xkl,oMMWldldMMM,,NMMKc;;cWMW;.NMMd;;;dMMN,.NMMxc:oc;;.,''''.......,d0XNWWMMMW
     .kNMMMMNk,xMMK.. .',,,lMMMMMMMMMMdkMMWlool,OMMkoMMX..'..KMMx.WMMxc;:;'c..;,,,','......,oXNMMMWW
,... .kxddOMMMOlWMMd'.'oOo;oMMW;c,,MMMxdNMMKdllxMMW:,NMMk:,:xMMWc,WMMx:cclcccccclc:,;lc;'.....cxXNWN
c,,.;0WMMMMMMKc:cONMMMMMNx:dMMW.,clMMMxookXMMMMMWk,..,xNMMMMMXkdc:NMMMMMMM0''',;;cccloc:;,......':,.
c,::cccloddlc;;c::;:ooc,. ..,......;llccc:;cclc;..'.'',;,;:c:;'',,;:;';looolclll',...;l;'..'........
':cccxNNXocccNNNdcONNNNNNXk:XXK...'KWWdcNWNNWNNN.cNNNNNNXO:',:xKNWNKxcc;:clodxko:o:..,;,,::.''......
ccccckMMMM0lcWMMxcKMMXkkkd: xMMk.,kMM0;OMMWooool.;MMMxdkMMN,'WMMOloOkc':;:ldodolc;l..,,,,,,;::lll;,'
llllokMMMMMWOWMMxc0MMWNNN0.  0MMc,MMX::lMMMXXXX:.:MMMookMMW'.KMMMNKkl,;,ccoxxkll;:c;.,,,,,,,''',;;,,
clllldMMWxXMMMMMxlKMMXkooc.  .NMNKMW;..lMMWllll'.:MMMXWMMN''.,lldkNMMX;c:;lccdoc:;c..,,,,,,,,,',,,,,
ccc;,dMMWookNMMMxlKMMWXKKKk...,WMMW:...lMMMK0KKK,:MMM..0MMO;lWMWK0NMM0..'::::::::;.',',,,,,,,,,,,,;,
.'.,:d0KKxxddOOklcx0Oxdddxo....:xdc....;dddddddx',dxd...k0Oxcoddkkkd:.........   ...,,,,,,,',,,,,,,,
       .........'''...............................................'.....''...'''...';,;,,,,;;;;,,;,,
   ..........................................................''.'...'....''''''''',:,,,,,,,,,,;:;;,,
      ...   .... ...........................................................'.',',,l,,,,,,,,,;;,,',,
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0242
[+]
This is Hello From Here
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   :WWWWOKWWWWWWWWWXKl.d:d0,lWWWl 0MMWWWWd.0WWWx.lddddddl:dxxxdddddddddddddddddONWWWWWWMMWWWWWWWWWWW
  . ...ood0NWWWWWWWO;oKKxlddkodd,KWWMWWO;lNWWKocddddxdoclddxdlodddddddddddddddddxOXWWWWWWWWWWWWWWWWW
..          'lWWWXllkXWWWWWWNXOdloxOKK'cNWW0lcdddddddc:dddoccoddddddldddddxddddxxxdx0WMWWWWWWWWWWWWW
;oc'...    ;l:;;OX0KkloKlXWWWNdcXX00kddoodccddddddolooccllldddddddccodddlcddddddxddddxKWWWWWWWWWWWWW
lXKxd.   .Ko  .ck.  . .cX0XOxlccoONWWWNKdolllllloddolc:ldxddddddoocclllclddddddolddddddkNWWWWWWWWWWM
kkx      lXXxdc.       o0,..Ox;,lOXl0WWkdlldddooc:cloccdddddddddollccodddddxxdccodddllddxXWWWWWWWWWW
cKO';..;,.         .;cl:,''.     .cNXXdollllodddddoll:cclloolllclllcodddddddoocclllclddddxXXxXWWWWWW
kO0lkooxd:.      .dl.  OK         .cxllolc:lddloddddclddoolccc:cclodddddddodoolccoddddddddl'xWWWXl0W
;d0dxkxOllcx0d:,dc   .xo      .do;;lOc;;;;;:cloddllllllodxxdddooccccoddoclccllllldddddddd:cKWWX:.xWW
   .:;cK0cOO00NWOc'.xo      'xl.  .ok:;;;;;;;::lllolcccodloxxxdccodolollllcc:clloddddxdlllclxdlkWWWW
.;c:,.0l.''cx0KWWXxoolOx:.,Ol   .ox..;;;;;coc:clo:;;;;:cloddollllodddddollc:;;::codddlllool,cNMWWWWW
:ccc:'       ;cxlOX:xxx0NWNx;'.ld.  .;;:loc;;;:ll;;;;;;;;:dl:coolccooldddxdcccc:;;;;;:cclllxWWWWWWWk
cc. .:,    'c:,:xx.,;cx00KWWKxdxdxc'.,:dl;;;:ol:;;;;;;clcclolcc:;;cloddddolodddddolccc:;;;:,dKWWWkox
         kkcccl;.      ,coxkWO;dldNWWOclllllc:;;;;;;loc;;;:oo;;;;;;;;loc:oolllodddxxdddl:::.   .;oxx
     ;ccldl,. .;:.    ;;,;cxl,c:k000KWkollcllc:;;;:dc;;;:loc;;;;;;;;:llcccll;:ooooxddo:lddxlc;'''.  
   cx'   oK        .kcccc::;      .,xX0koclcldddoc:llccllc;;;;;;:olcccll::;;;;;;;coocclloXWWWWXkKWNO
.ox.   ;k:      .c::lc..'cc;    ...',coc;lloooooddollc:c:;;;;;:oo:;;;:oo;;;;;;;;llllllol;.x0oXWWWW0,
W;   ck;      ;kc   'N,       .ococ;;:x.  ';:cloddddolllodolc:dc;;;:oo:;;;;;;;;:olc::ok':l; .cxXWl,0
ooodl'      ;O:   .dx.       .'olddc::.     'ccllcloocoolodxxdoololl:;;;;;;:lllcllc;..          'lld
0d:;;;..    xO,.,dx.      :Oc,,lk.        .;cllcldc;;::clooodxdollcoolc:;;loc;;;;xO              lo:
0OOc;::;;'clllc,.       cO:    oO.       d0::cl:'.',;;;;::cododdocllcddddolcc,.oKl                .'
WWWKOdoddc'';c;,.      x0   .dO,      ..':dlccdl:;   .;c;:clllc:c:cooodok0Kdokl,c'                 ;
WWWWWWWNKxoo;;:::c,'.ooldoccc.      .kd'.'dO.        ,c::::cx;      .;NKOWWW0oxxxXWKxc              
WWWWWWWWWWWWXkxcll;;,,',odl       .kd.   'Od       .xl:coko;.       cccdldOOko,ll:XWWWK.            
WWWWWWWWWWWWWWWWXx,':',;';:o:.   .W:    lN,        'W,   l0cKx    .  .oXx'     oKloKWWWX       oNo. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0241
[+]
This is American Totem
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ooooc'...              .lllllllllllllllllllllllllooooooooo.,,l;.ldocodddoddddddOOkOxdxkxxxxxxxxxxxxx
ooooc'...              .lllllllllllllllllloooooooooooooooo.,,l;.ldolddddoddddddOOkOxxxkxxxxxxxxxxxxx
dddol'...              .oooooooooooooooooooooooooooooooddo.,,l;.ldolddddoxxxxxdOOkOkxkkxxxxkkkkkkkkk
ddddl'...              .doooooooooddoddddddddddddddddddddo.,,l;.ldolxxxxoxxxxxdOkkOkkkkkkkkkkkkkkkkO
xxxxl'...              .dddddddddddddddddddddddddddxxxxxxo.,,l;.ldooxxkxokkkkkdOkkOkkkkkOOOOOOOOOOOO
xxxxo'...              .xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxd.,,l;.ldookkkkdkkkOkdOOkOOOkkOOOOOOOO00000
kkkko'...              .xxxxxxxxxxxxxxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkd.,,l;.ldodOOOkdOOOOOdOkkOO0kkO000000000000
OOOkd'...              .kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOd.,,l;.ldodOO0Od0000OdOkkOO0OkO00000KKKKKKK
OOOOd'...              .OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0x.,,l;.ldox000Od0000OdOkkO0KOk0KKKKKKKKKKKK
0Okdc'...              .OOOOO0000000000000000000000000000x.,,l;.ldoxKKK0dKKKK0dOkkO0KOk0KKKKKXXXXXXX
c;;,.....              .k0000od00000000000000000KKKKKKKKKx.,,l;.ldokKKK0dKKKK0dOOkO0XOk0XXXXXXXXXXXX
.............           .,cl:..cdlc:;lxO0KKKKKKKKKKKKKKK0o.;:l:,ldloO00koO0KKOdxxxkk0kx0XXXXXXXXXXXX
''''''.....''''''',,,;,,,,,,,,,,,,;;;;;;;::ccccllooolllllllllollooooooodddddddddodddddddxxxxkxxxxxxk
,',,,,,,,,,,,,;;;,,,;,;,,,,;,,;;;;;,;;::::;::c::cccc:ccccllllcllooooooollllllooooooooooooooddddoddod
,,',''''',,',,,,;,;;;;;,,,;,;;;;;;;;:::;;::c:ccc:;;:llool;''coxxxoollodollclllclodolllllllloollloooo
,'',',''',,,,,,,,',,''','',,,,;,';;;;;;;;::::;;::clddc;...'ooddkkddlcclooddollcllolloclolllooddooddl
.,,,,','',',,',,',;,,:,''..',,;;;;;:c:;,,,'';:llodo:'....'loldxxkxddlllllllodddoooooc:::ldollloloxdd
,,,'''',,..,;;,''.....',;,,::;:;,;','...':colodoc,.... ..cc:;lloxxlddoc:oddolloddxdoodl:cllc:cdooxoc
''',,''.''''.'.,',;;;,,;,,;;,,:.'.,';clooooool;'....  ..:l:;:lodxxxdxoodoolcllll:ooodooolcdddddddxdo
'........',,::;:;''.',,,,,,..',:::lllloooll:,.....   ..,ccc;::loddxdxxddol::;loooocclllodoodolodllld
...',;;:;;'.',,...'';,.....;;cclclclloll:,......    ...;:;:,;,cocookooodol:,;coolcccl:clllodddddlooo
::;;,,.','..'',,,,;'''.',:lccl:::cll:;.'.......    ...,,;;,:;',lcccoooccloooodloc:;olcol;;;codddddoo
,;,,,,,;;;;,;,....';c;',:c:c;;:c:c;'........      .....',';,,;'.;cclcloddocclldlolc,:oxoocc::c;coddd
';,,,;;'.,;'''';;:c:;;:;,',::c;,'.........       .......'',;;,...,cccoldxd:lodololcclc::,llcc:,:llll
;..',,:',...;;;:c;,:::..,::c;'............      .........;,.;:.. ..ccc:cddxddlldl;';clll;,;:ddcloc.:
----------------------------------------------------------------------------------------------------
#0240
[+]
This is the Most Searched
[+]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
'''.'',,,,''................'...'''''......'................'''''''........                     ....
.....'''''''...... ..............'','''...'..................'''''''.......                        .
.........'''''...................'',,,,,,''....''''''.......''''''''''.....                        .
...........'''..................',;;::c:,..':lll;...';:;,'''''''''''''.........                  ...
..........'''......''.........',:coool;.. .'';c;',..',;col;',,,,,,,,,''''........               ....
'..''''''''''''''',,,,,,,,,,,,,;;codo;.. .':ccccl:'..,;:llooc;,;,;;;,,,,,'''.......             ....
'''''',,,,,,,,,,,;;;;;;;;;;;;;;;;;cdl,..   ':;;;:'   .';:lodoolc:;;;,,,,,,'''''''..             ....
'',,,,,;;;;;;;;:::::::;;;;:::::::;;cl,'.   .;;;,,.   ..';:ldxdc::::;;;,,,,'',,,''...          ......
'',,;;;;;;;:::ccccc:::::::cccccc:;;lo:'..'ldlllc:,.',''';:coocl;;;:;;,,;;,,,,,,''...         ......'
',,,;;;;::::ccclllllcccclllccccc::okkOkkkkkkxdlldxxdddddoooodl:;;,,,;;;;;;,,,,''.....       ......''
,,,,;;;;:::cccllllllllllllllllllcxkOOkkkollc:ccc;:clxxxkkkkkko:;;;,,,,;;,,,,''.';,;'..   ........'',
',,;;;;;:::cccclllllooooooooooookOOOOkkk;::,:cc;::;;kkxxkkkkkOl;,,,,,,,,,,'',::::::;............',;;
,,;;;;;::::ccclllllooooooooooddxO0Okxkkx::;:;':;,:;;OxxxkkOkkkOk:,''''';:c:cc,'...............'',;;:
;;;:::::::ccccllloooooddddddddxkO0OkkokOOO:ccc::;k000Oxdd:odxOkkkdddoddkxl::;,,'''...........'',;;::
:::::::cccccccclloooddddxxxxxxxOOlddcxkxdddooooollclcc:lloxkxkOOOkkOOkxo:ll;,,''''''.......''',,;;::
::::ccccccccccllloodddxxxkkkkkkc;lxd:lxxkxxxxxxxdddddoc,:::dddddkkkOkoo:''''''''''''''.....''',,;;::
::ccllllllllllloooodxxxkkkkkOOkkdlcdllolddddddddddddol::c:cloookdoolc;,''''''''''''''''....'''',,;::
ccccllooooooodddddddxkkkOOOOOOOoodddocdxxddddddddollccclcccc:::clc;;,,,''''''''''''''..........',,;:
cccllooodddddxxxxxxxkkkkO000K0Kkx:col:OOllllllol:cc:::::clooo:::;;;,,','''''''''.................',;
cllllooodddddxxxkkkkkkkO0KKXXXX0:xkdo,Oxc::::;;;,cc:;;coddlool:::;;,,,,'''''''..........       ...',
cllloooooddxxxxkkkkkkkO0KKXXNNWW0kkxxxkl:;:::::,;::c::odlclcc;c::;;;,,'''''''''.......           ..'
clloooodddxxxxkkkkOOOO00KXXXNNWWOkdoooxolc;;;,,,',;;::ccc:;,'.l;;;;;,'''''''.........             ..
::clooddddxxxkkkkOOO000KKXXNNNWWklc::;c:::cc:,,'....';:::;,''.l:;;;,,'''''.........                 
:::clloodddxxxkkkkOO00KKKXXNNNNWWo:c;K:,;::;;;::,'.',;;:;,''..;c:;;,,''.....                        
:::ccclloodddxxxkkOO00KKKXXNNNWWWolccl,;;::;;,,'  .',;;;;,'..';;;;,,;'....                          
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1/25 (249 POSTS)
>>>